Hoppa till innehållet

DALARNA

Du är varmt välkommen till Hela Sverige ska leva Dalarna! Riksorganisationen Hela Sverige ska leva är en medlemsorganisation för c:a 5 000 lokala utvecklingsgrupper (grupper som även benämns byalag, bygdegårdsförening, samhällsförening, intresseförening o.s.v o.s.v.) runt om i Sverige.I samtliga län finns ett länsbygderåd som fungerar som en länk mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för lokal utveckling. Hela Sverige ska leva Dalarna ger information, råd och stöd till de lokala utvecklingsgrupperna i Dalarna, tillhandahåller redskap för framgångsrikt lokalt arbete och samordnar och driver gemensamma frågor i länet. Hela Sverige ska leva Dalarna är en politiskt och religiöst obunden ideell förening där styrelsen utses av de lokala utvecklingsgrupperna.

Nyheter


Våra sociala media