Lergravsporten en solig dag i maj.

Landsbygdsriksdagen 2018

i länken kan du läsa mer om när och hur och var nästa Landsbygdsriksdag äger rum!

 

www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaara-evenemang/landsbygdsriksdagen/

 

Dags att anmäla till 92 möjligheter 2018

Den 16 januari 2018 är det dags igen för "92" möjligheter på Wisby Strand

En dag då många landsbygdsfrågor dryftas, Årets Eldsjäl koras och Hela Sverige ska leva verksamhetsledare Terese Bengard talar!

 

92 möjligheter anordnas av

Tillväxt Gotland med initiativtagarna

GEAB, Länsstyrelsen, Region Gotland, Swedbank, Uppsala Universitet

partners

GOTLANDS IDROTTSFÖRBUND • GOTLANDS UTVECKLINGSBOLAG • HELA SVERIGE SKALL LEVA • LRF GOTLAND

 

anmälan gör du via hemsidan nedan där du även kan nominera Årets Eldsjäl!

www.92mojligheter.se/program-och-biljetter

 

Nu kan du nominera årets utvecklingsgrupp på Gotland

Årets lokala utvecklingsgrupp

Varje år delar Hela Sverige ska leva ut pris till en lokal utvecklingsgrupp som på ett bra sätt arbetar för sin bygds utveckling. Är det kanske er grupp? Nominera den i så fall till Årets lokala utvecklingsgrupp 2017 senast den 3 november!

Läs mer och nominera här: www.helasverige.se/kansli/vad-vi-goer/vaara-utmaerkelser/aarets-grupp/

 

Gotland Open Cruise Day

Nationaldagen den sjätte juni 2017, fick gotlänningarna en möjlighet att känna lite på livet som kryssningsbesökare. Kryssningsbåtar har besökt Visby i årtionden, men då oftast legat på redden och transporterat gästerna i barkasser in till hamnen. Nu byggs, en kaj för ändamålet, den ska stå färdig i april 2018. Det var för att öka kunskapen om kryssningsturismen som Gotlands Besöksnäring AB och Gotland Cruise Network, bjöd in allmänheten till Gotland Open Cruise Day.

Med Donners plats och Turistbyrån som centrum, kunde man sätta sig in i det mesta som rör Gotland som kryssningsdestination. Där fanns Region Gotland och berättade om hur kajbygget fortskrider, där fanns också Gotland Excursion och berättade om kryssningsturism i allmänhet och till Gotland i synnerhet. De bjöd även på gratis rundtur på ön.

Gotland Museum ordnade gratis stadsvandringar och på Fenomenalen och på Leva Kungslador bjöds på aktiviteter för hela familjen. Vidare hade affärer och näringsställen öppet och många hade rabatter och erbjudanden denna dag.

Under ett par timmar kunde man dessutom få besöka kryssningsfartyget AIDAcara, som låg ute på redden. Ett 80-tal personer for med barkasser ut till fartyget vid 11-tiden och tillbaka runt 15-tiden. Ombord mötte kaptenen, som hälsade välkommen med en drink. Därefter visades gruppen runt på båten och bjöds på lunchbuffé.

Slutligen äntrades barkasserna för återfärd mot hamnen. Man kan knappast tänka sig ett bättre väder för kryssningsdag.

Åke Berglund styrelseledamot i Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning var en av de personer som deltog i besöket ombord och blev intervjuad i Östnytt angående nyttan av kryssningsturismen för landsbygdens företag.

Tar man inte tag i det själva så gör ingen annan det åt dig, är budskapet från Gunnar Bendelin, Nygarn Utveckling AB i Östergarn, när han uttalar sig i den tidningsbilaga som kom ut inför Open Cruise Day till alla tidningsprenumeranter på Gotland om möjligheterna för landsbygden att ge sig in i kampen om kryssningsturisterna i framtiden.

Nedan bilder från Open Cruise Day. Foto Åke Berglund

 

HSSL Gotland

Pengar till ideell sektor delades ut av ICA MAXI

ICA MAXI Visby delade för femte året i rad ut pengar till ideell sektor, till föreningar som gör något bra! Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning var en av de föreningar som fick ta emot 20 000 kr i extra tillskott för sin verksamhet! Det tackar vi för. Åke Berglund och Riina Noodapera tog emot. Foto Julia Bendelin.

Välkomna till solcellskväll i Slite

Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning anordnade ett inspirationsmöte kring nya sätt att använda ekonomibyggnader på Gotlands landsbygd.

Stort intresse för tillskapande av fler lägenheter på Gotlands landsbygd. Hur har andra gjort?

Mötet inleddes vid Missionskyrkan i Årets socken Väte för förflyttning till Monika och Jan Erik Eriksson, Juves där det finns 4 uthyrningslägenheter, ett SPA och 4 gäststugor. De berättade hur de gått tillväga för att skapa det hela. Mötet fortsatte med kaffe, smörgåsar och samtal i Missionskyrkan kring möjligheterna att omvandla ekonomibyggnader till bostäder, gym, spa eller annan verksamhet. Budskapet från bankerna är att på ett tidigt stadium ta kontakt för att diskutera sin idé. Swedbank har tagit fram en checklista ”att tänka på vid nyproduktion av hyresrätter/bostadsrätter på den gotländska landsbygden” som vägledning. Byggarna på orten, som ofta blir tillfrågade först om möjligheterna, önskar mer input från Regionens förvaltningar kring gällande regelverk, tillståndsplikt mm. Prata med grannarna, kontakta byggnadsnämnden, kolla antikvariska bestämmelser. Ta kontakt med näringslivsenheten som kan stödja viss typ av företagsutveckling på landsbygden. Många idéer kom fram under kvällen och förhoppningen är att flera av dem kommer att förverkligas. Tomas Björkqvist berättade om Pratkvarnen i Gräne, Kraftkällan/gym i Missionskyrkans källare, Hejde/Väte fiberförening som bidragit till att göra landsbygden attraktiv att bo och leva på. Väte är ett tydligt exempel på hur man på relativt få invånare har en hög procent barnfamiljer och ett tjugotal uthyrningslägenheter. Kan man i Väte kan man på andra delar av Gotland också!

 

Medverkade Anders Ahlin/Swedbank, Thomas Bjuresten/Landshypotek, Frida Brunner planeringsansvarig Region Gotland, Gunnar Gustavsson, biträdande stadsarkitekt Region Gotland, Maria James, Regionantikvarie, Mats Jansson, Näringslivsstrateg Region Gotland, Göran Gomér, byggare i Väte, Tomas Björkqvist, eldsjäl i Väte, Jan Erik och Monika Eriksson/värdar för studiebesöket. Mötet samlade närmare 40 intresserade personer. Kvällen hölls ihop av Bengt Wickman, ordförande i Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning.

 

Välkommen till möte om byggnation på landsbygden 2 maj

Välkommen till speed dating med besöksnäringen 19 april på Malmgard i Stånga

Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelnings årsmöte i Årets Socken VÄTE!

Foto Malena Bendelin

Före årsmötesförhandlingarna intogs en måltid, bestående av Charolaiskött med potatisgratäng med tillbehör o fika. Därefter presenterades Årets Socken Väte av ungdomarna Asta Bjergegaard Pettersson och Rikard Thunegard på ett humoristiskt och bra sätt. Efter presentationen genomfördes en kortare övning vid borden med post-it lappar för att lista de tre viktigaste frågorna för Landsbygden under 2017, som sedan gemensamt sattes upp på ett blädderblock. De dominerande frågorna handlade om service, jobb, bostäder samt politik som ger goda förutsättningar på landsbygden,
och skall bli vägledande för aktiviteter inom Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning under 2017. Anne Mousa Ståhl presenterade kort det fortskridande arbetet med Gotlands Digitala agenda. Eftersom Väte hörde till de första socknarna som byggde sitt fibernät uppmanade Anne att Väte kunde bli först som Årets Socken 2017 att uppnå 100% IT användning i socknen genom samarbete med något av studieförbunden. Efter årsmötesförhandlingarna bereddes plats för Årets Eldsjäl på Gotland; Allan Båtelsson att dela med sig av sina landsbygdsutvecklingstankar. Ett 40-tal representanter för medlemsorganisationer och sockenrörelsen deltog i mötet. Styrelsen för Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning fick följande utseende för 2017: Ordförande Bengt Wickman, Eskelhem, Eva Gahnström, Bro, Åke Berglund, Hogrän, Rebecka Nyström, Gotlands Tofta, Stig Hansson, Öja, Sara Lidqvist, Hemse, Oskar Björkqvist, Eksta. Suppleanter : Inger Ahlberg, Visby/Fårö, Maria Larsson Lärbro, Kerstin Johansson Norrby, Hemse. Årsmötet beslutade att under året adjungera en ledamot från Årets socken till styrelsen. Att representera Väte utsågs Jan Erik Eriksson. Nästa aktivitet som arrangeras av Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning äger rum i Årets Socken Väte på temat "Vad kan man använda tomma ekonomibyggnader till på Gotlands landsbygd?" tisdagen den 2/5 2017. Samling kl 18.00 vid Equmeniakyrkan (f.d. Missionskyrkan) i Väte. 

 

Dags för HSSL Gotlands årsmöte!

Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning:s årsmöte äger rum i Årets Socken Väte måndagen den 3 april 2017 med start kl 18.00
Vi gästas av Årets Eldsjäl på Gotland, Allan Båtelsson.
Läs mer i affischen kring anmälan etc.
Välkomna

Automatisk byalagsförsäkring för alla registrerade grupper i HSSL

Byalagsförsäkringen gäller alla registrerade grupper i Hela Sverige ska leva register!
Har du inte registrerat din grupp så är det hög tid. Det gör du på hemsidan helasverige.se

Ni vet väl om att ni som byalag är försäkrade? Hela Sverige ska leva har ett försäkringsavtal med Svedea som inte kostar er en krona!

– Idén med en gemensam försäkring har funnits länge. Det har nämligen visat sig att mer än hälften av de lokala utvecklingsgrupperna saknar egen försäkring, säger Claes Bergqvist som arbetat fram försäkringen för Hela Sverige ska leva.

Försäkringen gäller alla lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar i Hela Sverige ska leva, den gäller även kommunbygderåd och länsbygderåd/länsavdelningar.

Den är en komplett grundförsäkring som täcker de flesta lokala gruppers behov. Den omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår bland annat ansvars-, rättskydds- och en egendomsförsäkring.

Läs mer på vår hemsida och ladda ner informationsbroschyren. www.helasverige.se Klicka på rubriken ”Vad vi gör”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjälp oss utveckla vår grafiska profil

Hela Sverige ska leva är den samlande rösten för byarörelsen och landsbygden i Sverige. Nu vill vi förnya vår organisation och bidra till en förnyelse/nystart/tillspetsning av hela rörelsen. Vi behöver därför goda råd!

 

Är du rätt person eller företag som kan hjälpa oss att skapa en ny kommunikationsplattform för Hela Sverige ska leva?

Nu har du chansen att vara med och förändra landet till det bättre!

 

Vi vill att du pitchar din idé på upplägg senast 27 januari 2017.

 

Kontakt

Verksamhetschef Terese Bengard

terese.bengard[at]helasverige[dot]se

070 295 21 25

 

Klicka här för all information du behöver

Årets Eldsjäl på Gotland

Årets Eldsjäl på Gotland blev Allan Båtelsson, Fide!
Grattis till honom!
Allan, som är ordförande i KnutpunktHemse utveckling AB, har jobbat ideellt för landsbygden i över förti år.

Allan kommer att medverka på Årsmötet i Väte den 3 april och dela med sig av sin eld till oss andra.

Årets Socken på Gotland blev VÄTE!

Grattis till Årets Socken 2016 på Gotland, VÄTE!
Hela Sverige ska leva årsmöte förläggs i Väte preliminärt måndagen den 3 april i Väte Missionskyrka.
Mera information om det kommer!
I nomineringsgruppen för Årets Socken finns två representanter från föregående års Årets Socken, Lokrume-Fole Rödakorskrets och Hela Sverige ska leva Gotland.

Nominera en Gotländsk eldsjäl till 92 möjligheter

Nominera en eldsjäl till Landsbygdsutvecklingsdagen 17 januari 2017
-92 möjligheter!

Vem tycker du har gjort något som förtjänar att uppmärksammas på Gotlands Landsbygd under 2016?

Nominera och motivera här

http://92mojligheter.se/nominera

 

 

Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning medarrangör på Landsbygdsutvecklingsdag 17 januari 2017

Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning är medarrangör i år på Landsbygdsutvecklingsdagen 92 möjligheter den 17 januari 2017

Välkomnamed din anmälan i länken nedan

Boka din biljett nu!

Se till att just din socken är med! Bokar du biljetten innan 17/12 betalar du endast 195 kronor per person för en heldagsbiljett där fika, lunch och ett intressant program ingår! Från 18/12 kostar biljetterna 295 kronor per person.

Det går bra att boka fler biljetter på samma bokning. Biljettpriset faktureras.

Använd länken här för att boka dina prisvärda biljetter.

http://92mojligheter.se/program-och-biljetter

 

 

 

 

 

Hur tar vi hand om kraften på Gotlands landsbygd efter Landsbygdsriksdagen 2016?

Välkommen att diskutera detta och mycket annat lördagen den 10 september på Folkan i Hemse enligt inbjudan.

Anmälan senast 1 september till Vuxenskolan via denna länk http://www.sv.se/avdelningar/sv-gotland/kurser/hela-sverige-ska-leva-upptakt-infor-fortsatt-abete-pa-gotland-21957/              

 

 

 

Landsbygdsriksdagen blev succé

Landsbygdsriksdagen på Gotland 27-29 maj blev succé. Väl genomfört och med stort engagemang från lokala krafter.
Läs mer på www.helasverige.se huvudsida samt under rubriken Landsbygdsriksdag i vänsterspalten

Besök även Hela Sverige Gotland facebooksida för löpande inlägg

Inbjudan till årsmöte HSSL Gotlandsavdelning

Välkomna till Årsmöte i Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning måndagen den 4 april 2016 kl 18.00 i Årets Socken Tingstäde. Vi träffas i Försvarsmuseets restaurang, äter en bit mat och får en presentation av Årets Socken och om Landsbygdsriksdagen som hålls på Gotland i maj. Årsmötesförhandlingar.
Anmäl ditt deltagande senast tisdagen den 29 mars till Hushållningssällskapets växel tel 0498 20 22 40 eller mail till riina.noodapera[at]hush[dot]se

Nya och gamla sockenutvecklare hälsas välkomna!

Anmälan till Landsbygdsriksdagen är nu öppen

Anmälan till Landsbygdsriksdagen öppnade 25 januari.

www.landsbygdsriksdagen.se finns samtliga Temaresor och Seminarier beskrivna som finns att välja bland.

Välkomna med era anmälningar!

Anmälan steg 2 Landsbygdsriksdagens Temaresor

Nu tar vi in intresseanmälningar till en serie träffar under våren för er som ska vara aktiva i samband med genomförandet av Landsbygdsriksdagens temaresor 2016 på Gotland

läs mer under rubriken Landsbygdsriksdagen 2016

info om datumen innehållet samt hur du anmäler dig!

Landsbygdsriksdagens officiella hemsida byggs upp

Hemsidan för Landsbygdsriksdagen
www.landsbygdsriksdagen.se fylls nu på med innehåll.
Vi jobbar på med Landsbygdsriksdagens Temaresor bland annat.

Anmälningarna öppnar i mitten av januari så håll ögonen öppna!

Tingstäde Årets Socken 2016

Tingstäde utnämndes till Årets Socken 2016

Juryn ställde sig enhälligt bakom förslaget att utse Tingstäde till Årets socken med följande motivering:

Mystik på land
Mystik i sjö
Mystik i var skog man tar sig fram
Mystik som luckras upp
Mystik som tar teknik i hand där lås nu öppnas för framtidens famn
Vad framtiden har att ge är bara ni som kan se

GRATTIS TILL TINGSTÄDE ÅRETS SOCKEN 2016!

Slutspurt utflyktsplanering inför Landsbygdsriksdagen

Välkomna till slutspurtsmöte onsdagen den 4 november kl 19.00-21.15
Stora Konferenssalen, Gotland Grönt Centrum

Info om anmälan etc under rubriken Landsbygdsriksdag 2016

Inspirationsmaterial att ladda hem

Hela Sverige sa leva har givit ut en rad olika skrifter och rapporter som finns att ladda hem för inspiration eller handledning i det lokala utvecklingsarbetet.

Här hämtar du hem det du behöver

Extrainsatt coachingmöte utflyktsgruppen 26 oktober

För den som behöver extra hjälp med slutplaneringen av utflyktsförslag inför det avslutande mötet 4 november finns Riina och Lars tff i GröntCentrumhuset på Lövsta på våning 3; Måndagen den 26 oktober kl 13-16
Välkomna!

SLU student följer upp Sockenutveckling 2.0

De processmöten/Framtidsverkstäder, Sockenutveckling 2.0, som ägde rum i maj 2015 på ett antal olika platser av SLU studenter som studerar Landsbygdsutveckling i Uppsala, kommer nu att följas upp av Tove Lager, också student på SLU Uppsala.
Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning skickar ut det sammanställda materialet under vecka 41 till alla som var med. Efter det kommer ett antal kontakter att tas för att följa upp det som togs fram under processen.

Här kan du hämta sammanfattningen

Landsbygdsriksdagen syntes på Näringslivsfrukost

Region Gotland med samarbetspartners bjuder med jämna mellanrum in till Näringslivsfrukost. Denna gång stod Gotland Grönt Centrum värd där många olika aktörer fick presentera sig.
Bland alla organisationer representerade på Grönt Centrum finns Hela Sverige ska leva Gotland. Fint att kunna göra reklam för rörelsen och för Landsbygdsriksdagen som ju anordnas 27-29 maj 2016 på Gotland med en rollup vid fikabuffén.
Fotot är taget av Region Gotland

Gotlandståget; Årets arbetslivsmuseum!

Föreningen Gotlandståget, Järnvägsmuseet i Dalhem, blir årets arbetslivsmuseum. Utmärkelsen delas ut av Arbetslivsmuseernas samarbetsråd, Statens försvarshistoriska museer, Statens maritima museer och Sverige järnvägsmuseum. I motiveringen står det bland annat att Gotlandståget satsning har medfört fantastiska resultat, bland annat nya arbetstillfällen och en injektion i besöksnäringen. Museet började blygsamt 1972 vid Hesselby Jernvägsstation i Dalhem. Då fanns bara ett par förfallna stationsbyggnader och ett museitåg. Idag går tåget sex kilometer mellan Roma och Dalhem. Flera renoveringar och utbyggningar har utförts genom åren.
Ni som väljer rätt utflykt på Landsbygdsriksdagens utflyktsdag den 27 maj nästa vår kommer att få åka prisbelönt järnväg!

Visby en av Sveriges vackraste platser!

Visby har placerats på The Culture Trips lista över de tio vackraste orterna i Sverige. I motiveringen står det att Visbys historia är lika rik som staden är vacker. Medeltidsveckan, ringmuren, botaniska trädgården och ett rikt restaurang- och caféliv nämns också. Andra orter på listan är bland annat Rättvik och Kiruna. The Culture Trip är en internationell resesida vars mål är att uppmärksamma det bästa av olika resmåls konst, kultur, mat och sevärdheter. De har nära två miljoner månatliga läsare världen över.
Välkomna till Landsbygdsriksdagen på Gotland och Visby 27-29 maj 2016 för att njuta av detta med egna ögon!

 

 

Planeringsmöte 16 september

Planeringsmötet den 16 september fick våra utflyktsförslag ett ytterligare lyft. Vi gick igenom samtliga förslag och resultatet är att vi nu har 22 utflyktsförslag att arbeta vidare med.
Läs mer under Landsbygdsriksdag 2016. Där hittar du det uppdaterade arbetsmaterialet och mycket mer.

HSsl Gotland har stängt sin wordpressblogg

Hela Sverige ska leva Gotland har stängt sin blogg som låg på wordpress, för att koncentrera sig  på att sprida nyheter och information på denna sida.

Ska ni hänvisa till någon hemsida för info är adressen www.helasverige.se klicka på Gotland!

Styrelsen HSsl Gotland 

Öppet Hus på Grönt Centrum söndagen den 6 september

I samband med Skördefestivalen på Gotland Grönt Centrum har Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning information om Landsbygdsriksdagen söndagen den 6 september kl 13-15, i GröntCentrumhuset. För dig som inte varit med i planeringsarbetet tidigare betyder det att du kan få information om hur du kan komma med i arbetet!

Info om utflykterna hittar du på sidan Landsbygdsriksdagen 2016 i inlägget om mötet 16 september.

Välkomna önskar styrelsen Hela Sverige ska leva Gotland

Dags för planeringsmöte av Landsbygdsriksdagens utflyktsdag

Välkomna till Gotland Grönt Centrum Stora Konferenssalen onsdagen den 16 september kl 19-21. Anmälan senast måndag 14 sept till Inger 0498 20 22 40 eller till riina.noodapera[at]hush[dot]se

VÄLKOMNA!
Se affischen under rubriken Landsbygsdsriksdagen 2016
Du hittar också länken till dokumentet med alla utflyktsförslagen där.

Hitta på en slogan för Landsbygdsriksdagen 2016!

 Vi vill skapa en riksdag med stort engagemang där vi följer upp det som hänt tidigare, bland annat vårt landsbygdspolitiska program. Människor från hela landet, Hela Sverige ska levas byutvecklingsgrupper, politiker, organisationer, företag och myndigheter träffas för att få inspiration men också fortsätta det arbete som påbörjats med landsbygdsutveckling. Gotland kommer visa upp sina goda exempel på lokal hållbar utveckling.

Vi vill ha en bra slogan för Landsbygdsriksdagen 2016. Förra riksdagen, som hölls i Sandviken 2014, hade ”Gör det möjligt” som slogan. Nu vill vi att du är med och kommer med din idé! Vilken slogan tycker du landsbygdsriksdagen på Gotland 2016 ska ha?

Skicka ditt förslag senast 31 maj till malena.bendelin@helasverige.se

Sockenutveckling 2.0 – kom på framtidsverkstad!

Vad behöver jag och vad kan vi göra själva för att vår socken ska vara en ännu bättre plats för att bo, leva och verka på? Välkommen till en kreativ workshop med metoden Landsbygd 2.0 – lokal utveckling för alla åldrar

 

Schema över alla träffar på Gotland den 25 och 26 maj

Se och gå med i Facebookeventet:
https://www.facebook.com/events/1825529591005917/

 

Måndag 25 maj

Fårösund kl 18.00 i Kustateljén

Välkomna hälsar Fårösunds ungdomsgård och Gotlands filmcentrum och kulturhus Fårsösund

Lärbro kl 18.00 i Fritidsgårdens lokaler

Välkomna hälsar Lärbro Hembygdsförening och Bygdegårdsföreningen Korsbygården

Östergarn kl 18.00 i Skolhuset

För inbjudna i Hembygdsföreningen, Östergarns Idrottsklubb och Nygarn utveckling AB

Västerhejde kl 19.00 i Bygdegården

Välkomna hälsar Bygdegårdsföreningen

Klintehamn kl 19.00 i Kuff ungdomsgårdens lokaler

Välkomna hälsar Klintetraktens framtid och Kuff ungdomsgård

När kl 19.00 i Skolu

Välkomna hälsar Virudden utveckling och Hembygdsföreningen

 

Tisdag 26 maj

Slite kl 18.00 i Solklintskolans matsal

Välkomna hälsar Slite utveckling och ungdomsgården Bubblan

Hemse kl 19.00 i Hemsegården

Välkomna hälsar Knutpunkt Hemse, med samverkan Hemse ungdomsgård

Sanda kl 18.30 i Sanda bygdegård

Välkomna hälsar Sanda sockenförening och Sanda Hembygdsförening

Fröjel kl 19.00 i Skolgården

Välkomna hälsar Fröjel Fiber och Fröjel Hembygdsförening

Eksta och Sproge kl 19.00 i Eksta bygdegård

Välkomna hälsar hembygdsföreningarna i Sproge och Eksta

Havdhem kl 19.00 i Bygdegården

Välkomna hälsar IF Hansa-Hoburg m.fl.

 

Ta med en kompis, granne eller släktning! Alla åldrar och bakgrunder är välkomna, fika bjuder vi på. Frågor besvaras av projektledare Sofia Sollén på soso0003[at]stud.slu[dot]se

            

Årsmöte i Lärbro

Före årsmötesförhandlingarna intogs en lättare måltid med charkuteri och sallader från Källstäde Kött & Deli, https://sv-se.facebook.com/KallstadeKottDelikatesser  knäckebröd från Gotlandsknäcke. Fikabröd från Hembaket i Kappelshamn. http://www.hembaketgotland.se/


  

 

 Därefter bereddes plats för Årets socken Lärbro att berätta lite om sin verksamhet, i föreningarna, utvecklingsbolaget och aktiviteter under Årets Sockenåret.

Utvecklingsbolaget har funnits i två år redan varav ett år som arbetsgrupp. Anledningen till att det bildades var utarmningen av servicen i bygden, Forsagården, Bygdegården, Biblioteket etc.
 Ett antal mindre Leaderprojekt har gjorts i bolaget bland annat en förstudie kring lokal pellets-närvärme till skolan samt lägenheterna intill. Det kommer att bli en flispanna till hösten.

Leif Ortman berättade om en Lokal Ekonomisk Analys man gjort i Lärbro med omnejd, vilket visade på ett ekonomiskt läckage från bygden med 59%. Flera mindre projektidéer framkom för att mer pengar ska stanna i bygden; tex att bygga ihop det befintliga gymmet med idrottsplatsen till en aktivitetspark. En slutrapport är lämnad till Leader för den som är intresserad att ta del av den.
Berth Lindblom från Hembygdsföreningen nämnde om de aktiviteter och unika sevärdheter man har tex i Krigssjukhusmuseet i Lärbro, om den lyckade Lärbrodagen på hösten, en marknadsdag för endast sockenbor som dragit mycket folk från hela Gotland.
I våras släpptes äntligen ett livsverk som många varit engagerade i – Lärbro sockenbok. Snart startas också ett Hembygdsmuseum i lokaler förvärvade av Fortifikationsverket.
Heli berättade om Årets Sockenaktiviteterna som ska göras under året, en hemsida finns för dessa, http://www.larbro.com/ . På invigningen kom det 125 personer och fick höra barnkören sjunga och se danslaget dansa.

Primörpremiär blir det lördagen den 23 maj med safari bland företagen i Lärbro med omnejd och en stor sockenfest planeras den 15 augusti i Kyrkänget dit många förväntas komma och äta mat och leka lekar etc. Alltihop låter mycket trevligt!

 

Vid årsmötet deltog ett 30-tal representanter från medlemsorganisationerna och sockenrörelsen. Alla grupperingar som arbetar med utvecklingsfrågor av något slag räknas som medlemmar. För närvarande finns det 54 gotländska utvecklingsgrupper registrerade i Bygdebanken på Hela Sverige ska leva. Det borde vara fler! Vi har ju 92 socknar. Alla kan gå in på www.helasverige.se under Bygdebanken och se om de är registrerade, om inte så registrera er grupp. Då kommer direktinfo till er från Hela Sverige ska leva register samt från lokalavdelningen på Gotland! Det kostar ingenting.

Länsbygderåd Gotland byter namn till Hela Sverige ska leva Gotland. Avseende detta togs ett enhälligt beslut av årsmötet.
Verksamheten för innevarande år gicks igenom. Det största arbetet är att arbeta med mobiliseringen inför genomförandet av Landsbygdsriksdag på Gotland, att få en organisation mellan Riksorganisationen och Gotlandsavdelningen samt att planera för studieresor för ca 700 personer med goda exempel till verkligheten på Gotlands Landsbygd. Ett stormöte avseende planeringen av dessa äger rum på Gotland Grönt Centrum Lövsta i Stora Konferenssalen tisdagen den 19 maj kl 19.00. Annons kommer. Då skall villkoren för arrangemangen lokalt vara fastlagda och det konkreta paketeringsarbetet kan påbörjas. Fler idéer till temaresor/utflykter tas varmt emot av styrelsen.

Leif Ortman tog upp en angelägen fråga kring ifall man inte på HSsl Gotland har en lista med förslag till sockengrupperna om alternativa finansieringar av projekt. Mötet hade många bra förslag, som sammanställs nedan som tips var man kan söka medel.

Efter årsmötet följde fika samt information om Sockenutveckling 2.0 som Sveriges Lantbruksuniversitet genomför tillsammans med Hssl Gotland med finansiering av Region Gotland samt om LLU (Lokalt Ledd Utveckling) samt affischer om kommande aktiviteter etc.

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Gotland för år 2015 fick följande utseende: ordförande Bengt Wickman, Eskelhem, ledamöter Eva Gahnström, Bro samt Stig Hansson, Öja samt Oskar Björkqvist, Eksta och Benkt Linnander, Grötlingbo. 
Styrelsesuppleanter Åke Berglund, Hogrän, Inger Ahlberg Visby och  Maria Larsson, Lärbro. Adjungerade till styrelsen är Mats Pettersson och Riina Noodapera, Hushållningssällskapet samt Lars Bäckman Visby Stift och Malena Bendelin, Väte som extra resurser i arbetet inför Landsbygdsriksdagen på Gotland 27-29 maj 2016.

Här har vi samlat ett axplock av information om andra fonder och stiftelser, där du som enskild eller din förening kan söka stipendium, bidrag eller stöd.

http://www.arvsfonden.se/sok-pengar/andra-stodformer

Hela Sverige ska leva Gotland samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan

  Hela Sverige ska leva Gotlandsavdelning
har årsmöte
i Korsbygården ”Årets socken” Lärbro
tisdagen den 14 april.

Program

  • kl 18.00  förtäring o fika i Korsbygården
  • Presentation av Årets Socken Lärbro
  • Årsmötesförhandlingar
  • Presentation av mobiliseringsarbetet inför Landsbygdsriksdag på Gotland 27-29 maj 2016

 

Anmälan om deltagande på årsmötet skall göras senast tisdagen den 7 april till Hushållningssällskapets växel Inger Nielsen på tel 20 22 40 eller till länsbygderådets sekreterare via mail: riina.noodapera@hush.se. Årsmöteshandlingar kan rekvireras via mail från Länsbygderådet i samband med din anmälan samt kommer att finnas tillgängliga på mötet eller hämtas på denna sida när de är klara.

 Välkomna till årsmötet!

Styrelsen

 

 

Rauk Arm - Storsudrets Armbrytarklubb gör reklam för Hela Sverige ska Leva

Heidi från Ensamheten supportrar Hela Sverige ska Leva och armbrytarbordet på Sudret gör reklam för henne och rörelsen…

https://www.facebook.com/pages/Rauk-Arm-Storsudrets-Armbrytarklubb/101794870015587?sk=timeline

 

 

Malmahallen i Stånga satsar för framtiden

Bild: Rosel Pettersson

Malmahallen i Stånga satsar för framtiden

Det pratas en del om butiksdöden på den svenska landsbygden, men på Gotland finns de som går mot strömmen. I helgen kunde Raimo och Rosel Pettersson som driver Malmahallen i Stånga inviga sina nya utbyggda lokaler.

Ica-butiken Malmahallen har byggts ut med 120 kvadratmeter butiksyta. Bröd, frukt och grönt får nu mer utrymme och butiken har blivit luftigare med mer golvyta att röra sig på.

– Vi hade blivit för trångbodda. Vi hade att välja mellan att dra ner på sortimentet eller att bygga ut, och då valde vi att satsa på att utöka butiken, berättar Raimo Pettersson.

Malmahallen har enligt Raimo utvecklats på ett mycket positivt sätt de senaste åren, men för att behålla kunderna gäller det att hänga med i utvecklingen.

– Matintresset är så stort nu med alla matlagningsprogram som går på tv. Då gäller det att hänga med och ha det sortiment som kunderna efterfrågar så att de inte väljer att åka någon annanstans.

 

 

http://www.gotland.net/shopping/arkiv/malmahallen-i-stanga-satsar-for-framtiden

 

Länsbygderådet Gotland bjuder in till film och diskussion utifrån filmen Omställning 2.0

Omställning 2.0 är en inspirerande djupdykning som skildrar omställningsinitiativ från runt om i världen där vanliga människor gör otroliga saker. Du kommer att höra om lokalsamhällen där människor tillsammans anpassar sina ekonomier till lokala förutsättningar, odlar grönsaker på oväntade platser och startar lokal energiproduktion. Det är historier om samhällen som genom att gå samman möter osäkra tider med kreativitet, lösningar och optimism. 

Nästa Landsbygdsriksdag på Gotland!

18 maj 2014, kl. 17:31 av Linn Hjort (HSSL Kansli)

Vid den högtidliga avslutningen av Landsbygdsriksdagen i Gävleborgs län offentliggjordes att nästa Landsbygdsriksdag - år 2016 - kommer att hållas på Gotland.

 

- Nu är det en ös tur att få arrangera Landsbygdsriksdagen, konstaterade Åse Blombäck ordförande för Hela Sverige ska leva när beslutet offentliggjordes.

 

Landsbygdsriksdagen hålls vartannat år och den flyttar runt mellan Sveriges regioner. Hela Sverige ska levas länsavdelningar ansöker om att få anordna riksdagen. Förra Landsbygdsriksdagen, år 2012, hölls i Blekinge län.

 

Staffan Nilsson, även han ordförande Hela Sverige ska leva, instämmer i Åses kommentar:

 

- Vi ska inte glömma de områden som ligger i periferin.

 

Bengt Wickman, ordförande för Hela Sverige ska leva Länsbygderåd Gotland är naturligtvis mycket glad över beslutet.

 

- Det känns jättebra. Det här förpliktigar. Vi ska skapa en bra upplevelse för alla som kommer dit!

 

 

Filmturné på Gotland Omställning 2.0

LANDSBYGDSTURNÉ

 

Länsbygderådets landsbygdsturné med filmen ”Omställning 2.0” har nu passerat tre visningsställen, Klinte, När och Visby Almedalsbiblioteket. Vi har först visat filmen, sedan har det varit samtal efteråt med Isabel Enström som samtalsledare. Runt ett tjugotal personer har dykt upp vid varje tillfälle, i När skulle de som var där återträffas för att spåna kring lokala omställningsmöjligheter, och i Visby fick vi några till på den befintliga mail-listan till Omställning Gotland/Visbygruppen.

 

Vi står inför stora utmaningar. Sinande tillgång till olja, den globala uppvärmningen, ekosystemets obalans, de sociala orättvisorna och bristerna i det ekonomiska systemet gör att vi måste ställa om samhället. Utgångspunkten i omställningsrörelsen är att de flesta av invånarnas grundläggande behov kan lösas lokalt.

 

Filmen Omställning 2.0 är en berättelse om hopp, uppfinningsrikedom och kraften i att odla, inte bara på marken utan även den sociala sammanhållningen. Lösningar och förändring måste ske lokalt, om alls något ska hända.

Vad kan månne Din socken ha för inneboende möjligheter?

 

Kommande visningar av filmen är planerade den 28 september kl. 18.30 i Västra missionsförsamlingen, Väte, samt i Öja, datum och plats återkommer vi till. Tänkt är att den ska passera så många socknar som möjligt. Plats och datum meddelas så fort vi har inbokningar klara.

 

Inger Ahlberg 

Omställning 2.0 på Gotlandsturné.

 SOCKENTURNÉ: OMSTÄLLNING 2.0 - filmvisning med efterföljande diskussion vad vi kan göra på Gotland

Välkommen 

Moderator: Isabel Enström, ABF Gotland

24 april kl 19:00 Klintehamns bibliotek

Klintetraktens Framtid bjuder tillsammans med ABF Gotland och Länsbygderåd Gotland in till diskussion utifrån filmen Omställning 2.0. Vad tar var och en med sig från filmen för att kanske även jobba vidare med? 


 27 april kl 19:00 - Närs Bygdegård.

Soppa och kaffe 50:- från kl 18:30
När Hembygdsförening bjuder tillsammans med ABF Gotland och Länsbygderåd Gotland in till diskussion utifrån filmen Omställning 2.0. Vad tar var och en med sig från filmen för att kanske även jobba vidare med?

 

5 maj kl 19:00 Almedalsbiblioteket
Omställning Gotland - Visbygruppen bjuder tillsammans med ABF Gotland och Länsbygderåd Gotland in till diskussion utifrån filmen Omställning 2.0. Vad tar var och en med sig från filmen för att kanske även jobba vidare med?

 

Gotland bäst på fiber

Publicerad 2014-04-14


Gotland får minst offentliga medel till utbyggnad av fibernät, i hela landet, ändå har vi kommit längst. – Det beror till största delen på att människor runt om i socknarna varit så intresserade och villiga att satsa tid, arbete och pengar, säger Gunilla Lexell, fibersamordnare på länsstyrelsen, till Gotlands Tidningar.

Läs mer på helagotland.se

www.helagotland.se/bostad/artikel.aspx 

 

Livesändning av European Rural Parliament

Europeiska regionala parlamentet är en plats där beslutsfattare och gräsrötter möts för att tllsammans diskutera sätt att stärka lokal utveckling på landsbygden.

Livesändning av European Rural Parliament

12 november 2013, kl. 11:26 av henrik.andersson@helasverige.se (HSSL Kansli) 

Vill du delta i konferensen European Rural Parliament trots att du inte är på plats i Bryssel? Då kan du följa livesändningarna på webben. Sändningarna kommer att starta på onsdag morgon kl 9.

Tryck här för att komma till livesändningen

(OBS: Livesändningen kommer inte att vara tillgänglig på nätet förens någon timme innan konferensen startar)

Tryck här för att se programmet

Vill du bo på ett hållbart Gotland?

Den 9 november hölls en idé och inspirationsdag i Omställning Sveriges tecken där frågeställningen var ”Vill du bo på ett hållbart Gotland”

22 personer samlades i Eskelhems Bygdegård och efter välkomnande av Bengt Wickman som också presenterade Hela Sverige ska Leva-rörelsen och dagens deltagare, serverades fika och filmen In transition 2.0 visades. Sedan var det dags för diskussioner i smågrupper samt i plenum och bland diskussionsämnena fanns Lokalt riskkapitalbolag, produktion och konsumtion av Gotlandsproducerad mat, ekologiskt byggande och boende, lokal valuta, småskalig energiproduktion mm

Välsmakande och närproducerad mat serverades av Pernillas kök. 

 http://www.helagotland.se/familj/foreningsbrev/default.aspx?ArticleID=9077412&MenuID=5035440

 

JAK Medlemsbank nya medlemmar i Hela Sverige ska leva.

29 augusti 2013, kl. 14:53 av Ulrik Strömberg (HSSL Kansli)

Under gårdagens styrelsemöte beviljades JAK Medlemsbank medlemskap i Hela Sverige ska leva.

Hela Sverige ska leva  hälsar JAK Medlemsbank varmt välkomna i arbetet med att stötta och utveckla det lokala föreningslivet!

Vad är JAK Medlemsbank

-För ett rättvist samhälle utan räntor

JAK Medlemsbank verkar för ett samhälle med ekonomiska spelregler som inte skapar klyftor mellan människor och regioner. JAK Medlemsbank är en kooperativ bank dvs. en ekonomisk förening. JAK Medlemsbank har banktillstånd och visar att det går att driva en bankverksamhet som inte bygger på räntor.

Medlemmarnas samarbete öppnar fantastiska möjligheter för människor att hjälpa sina barn, sin egen bygd och inte minst varandra.

Rättvisa och hänsyn till människor och miljö är en del av vår ideologi. Det präglar vår syn på ekonomi och all hantering av pengar. Etik och moral i ekonomin betyder medmänsklighet och solidaritet, respekt för naturen samt ett ansvar inför kommande generationer.

JAK Medlemsbank är partipolitiskt och religiöst obunden. Den demokratiska formen och det ideella arbete är viktiga för verksamheten. Det är du, som medlem, i förening med andra, som äger banken. På stämman väljs en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Hos JAK är det medlemmarna som står för kapitalet, inte någon dominerande ägare, vilket innebär att banken är ekonomiskt oberoende.

Läs mer om JAK Medlemsbank

Gör din röst hörd i Bryssel.

Idag öppnas möjligheten att skriva motioner till Europas första landsbygdsriksdag.
Via den nystartade hemsidan kan du ge ditt bidrag till de frågor som ska behandlas under den europeiska landsbygdsriksdagen.

Motionen skriver du on line på riksdagens hemsida:
europeanruralparliament.com/contribute/
Den europeiska landsbygdsriksdagen äger rum den 15 november i Europaparlamentets lokaler i Bryssel.
!50 deltagare från så många länder som möjligt träffas under en dag. Mötet ska utmynna i gemensamma ställningstaganden i viktiga landsbygdsfrågor på Europanivå.
Hela Sverige ska leva arrangerar riksdagen i samarbete med ett antal landsbygdsnätverk på Europanivå. Än så länge är Prepare, Era och Erca med i samarbetet, men fler kommer att ansluta. Flera svenska Europaparlamentariker stöttar landsbygdsriksdagen.
Via samma länk kan du prenumerera på nyhetsbrevet som ger dig information om hur landsbygdsriksdagen utvecklas.

Årsmöte och ordförandebyte i Länsbygderåd Gotland

Årsmöte och ordförandebyte i Länsbygderåd Gotland

 

Stig Hansson , Öja, hälsade  ett 30-tal representanter för sockengrupper, utvecklingsbolag etc från hela Gotland välkomna till Årets Socken Öja.
Tobbe Björck presenterade årets sockenkalendarium som innehåller förutom invigning och framtagande av logo och skyltar ett antal olika aktiviteter.

Den 11 maj genomförs ”Vårskriket” som har blivit en tradition med ”Öppet hus” på hela Storsudret. En fotoutställning om Öja förr och nu kommer att visas i Biblioteket i sommar.
Den 10 augusti är det Sockenfest och 21 december är det julfest och överlämnande av stafettpinnen till nästa års Årets Socken. Dessutom jobbas det med olika projekt i orådet bland annat en ”masterplan” för Burgsvik. Det är fantastiskt att se vilken kraft det finns på landsbygden att ta saker i egna händer när regionen är för långsam, tex gällande reningsverken för att det ska kunna bli förutsättningar för nybyggnation.

Länsbygderådet är välkommen att marknadsföra det arbete som Hela Sverige ska leva gör och vad man kan använda länsbygderådet på Gotland till i det lokala arbetet.
Nyttan av att vara registrerad i HelaSverigeskalevas Bygdebank innebär bland annat att alla utvecklingsgrupper som är registrerade där har automatiskt en gratis Byaförsäkring.

Stig Hansson, styrelseledamot i Hela Sverige ska levas styrelse informerade lite om vad som sker på det nationella planet, bland annat arbetet med Omställning  är en viktig nationell fråga. Det nationella projektet Byskolor/Små skolor i Sverige som Lotta Gröning driver har två skolor med på Gotland, Fårösund och Stånga. Vidare informerades att nästa Landsbygdsriksdag äger rum i Sandviken i maj 2014 och det är viktigt börja planera för deltagandet i denna redan nu.

Informerades om Energidagar på Gangvide i När fred 16 och lörd 17 augusti, som skulle kunna utvecklas till en Framtidsvecka till 2014 (”Från medeltid till framtid”) med rätt samarbetspartners.

Inger Ahlberg, informerade om arbetet inom gruppen Omställning Gotland/Visbygruppen, där olika aktiviteter genomförts med utvalda samarbetspartners under det gångna året.
Påpekades att det är mycket viktigt att verksamheten under 2013 måste fokusera på arbetet med de s.k. serviceorterna på Gotland. Informerades om Gotlands Skördefestival 7-8 september på Lövsta/Landsbygdscentrum och de närvarande uppmanades att inte lägga några egna arrangemang den helgen utan delta i Skördefestivalen istället!

Till ordförande för Länsbygderåd Gotland 2013 nyvaldes Bengt Wickman, Eskelhem. Ordinarie ledamöter Eva Gahnström, Stig Hansson, Lennart Fredriksson och Arne Eklund. Ersättare Ingela Åkerlund, Lye, Inger Ahlberg, Visby, Isabel Enström, Visby samt Åke Berglund, Hogrän.  Hemsidesredaktör för www.helasverige.se/gotland  är Eva Andersson, Bro.

Nedrustningen av landsbygden är en sektor där man måste framöver se på möjligheterna att hitta nya vägar för att kunna behålla service på småorterna. Det är även viktigt att nå ungdomarna framöver. För det behöver man hitta nya resurser.
Årsmötet avslutades av vice ordförande Eva Gahnström som tackade samtliga närvarande för god uppslutning och bjöd till lunch som serverades av Björklunda B&B. Efter årsmöte och lunch genomfördes ett seminarium med utgångspunkt i det arbete som genomförts inom Länsbygderådets projekt ”Landsbygdsturné”.

Bildtext Länsbygderådets vice ordförande Eva Gahnström tackade Owe Belin för sitt ordförandeskap han innehaft sedan 2002 i Länsbygderåd Gotland och Hela Sverige ska leva rörelsen med blomma, presentkort och kärnfullt tacktal. Foto. Riina Noodapera
Per-Åke Ekelöf valdes till mötets ordförande.
Stig Hansson berättar om Öja socken.
Grupparbeten kring underlag för handlingsplan gällande framtidens service på landsbygden.

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS