Välkommen till Hela Sverige ska leva/Halland

Hela Sverige Ska Leva/Halland är en regional del av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Vi intresserar och engagerar oss för landsbygden i allmänhet och hela länet som helhet.
Här kan du få reda på vad vi har för avslutade, pågående och eventuellt kommande projekt, våra aktiviteter som vi har under åren samt bilder ifrån våra möten och projekt. Du kan också se hur organisationen är uppbyggd och vilka vi samarbetar med. Vårt syfte är att bevara och utveckla landsbygden.

Nyheter

Livsmedelsprogram för Halland

Region Halland och Länsstyrelsen leder arbetet med att ta fram ett livsmedelsprogram för Halland. Avstampet skedde på Strandbaden i Falkenberg i september, andra träffen hölls på Ästad vingård den 13 ...

Lokala ekonomidagar i Alvesta

Gerda Dufwa, Elisabeth Otterdahl och Kenneth Johansson deltog på stimulerande Lokala ekonomidagar i Alvesta 25-26 augusti. Till våren 2017 arrangerar Hela Sverige ska leva/Halland en Lokal ekonomidag ...

Birgerstugan invigd i Agnbäck, Kungsäter

Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag fortsätter sitt idoga arbete med att göra orterna attraktiva som besöksmål. Senaste i raden av projekt är den gamla tvättstugan i Agnbäck, Kungsäter. Det enda som idag åte...

Nytt nummer av Länsbygdenytt!

Läs om servicepunkter och Landsbygdssamordnare i Länsbygdenytt. Bara en del av innehållet i tidningen som finns här på hemsdian och kommer även ut både via mejl och brevledes till alla medlemsförening...

Många nya erfarenheter från Landsbygdsriksdagen 2016

Nio deltagare från Hela Sverige ska leva/Halland kommer hem med många nya erfarenheter och upplevelser från Landsbygdsriksdagen i Visby och på Gotland. En välorganiserad tillställning där höjdpunkten ...

Halläningar på plats i Visby

Hela Sverige ska leva/Hallands delegation vid Landsbygdsriksdagen på Gotland träffas första kvällen på Gårdskrogen Lilla Bjers. Vi får redan första kvällen prova på det bästa av Gotland, det lokala, d...

Lyckad satsning i Älvsered!

För första gången arrangerades en veteranträff i Älvsered. Det blev succé, arrangörerna med bland annat Älvsereds byalag var helt nöjda med de uppemot 2000 besökarna. Läs mer

Beslut om Stimulansbidrag

Styrelsen för Hela Sverige ska leva/Halland hade vid styrelsemötet den 6 april, nio ansökningar om stimulansbidrag att ta ställning till.Bland alla projekt och aktiviteter som genomförs i regionen bes...

Många ansökningar om Stimulansbidrag att ta ställning till.

Ansökningstiden för Stimulansbidrag till lokala utvecklingsgrupper är förlängd med några dagar fram t.o.m. onsdag 6 april innan styrelsemötet på kvällen. Utskicket till kontaktpersonerna i nära 100 fö...

Styrelsemöte Hela Sverige ska leva Halland

Onsdagen den 6 april är det styrelsemöte för Hela Sverige ska leva Halland. Vid mötet beslutas bland annat om stimulansbidrag till föreningar för år 2015. Välkomna in med frågor!
Halläningar på plats i Visby
Lyckad satsning i Älvsered!
Beslut om Stimulansbidrag
Många ansökningar om Stimulansbidrag att ta ställning till.
Styrelsemöte Hela Sverige ska leva Halland
Hublix byalag i Hunnestad-Blixtorp, årets utvecklingsgrupp 2015.
Årsmöte 16 mars
Nytt år - nya möjligheter!
Ett år är snart till ända!
Länsbygdenytt i december!

 

Uppdatera förening

Anmäl förening

Prenumerera

 RSS