Välkommen till Hela Sverige ska leva/Halland

Hela Sverige Ska Leva/Halland är en regional del av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Vi intresserar och engagerar oss för landsbygden i allmänhet och hela länet som helhet.
Här kan du få reda på vad vi har för avslutade, pågående och eventuellt kommande projekt, våra aktiviteter som vi har under åren samt bilder ifrån våra möten och projekt. Du kan också se hur organisationen är uppbyggd och vilka vi samarbetar med. Vårt syfte är att bevara och utveckla landsbygden.

Nyheter

Stimulansbidrag söks senast 1 juni!

Alla lokala utvecklingsgrupper inom Hela Sverige ska leva/Halland har möjlighet att lämna in ansökan om stimulansbidrag för något projekt  det närmaste året. Hur mycket som kan sökas, var ansökan...

Nätverksträff "Hållbara bygder" 17-18 april

Kenneth Johansson representerade HSSL/Halland vid Nätverksträffen i Örebro där ytterligare ett steg framåt togs för Omställningsrörelsen i hela Sverige. Vid träffen fick deltagarna delge varandra erfa...

Beslut om det nya Landsbygdsprogrammet!

Den 22 april meddelade Jordbruksverket om vilka de 48 nya områdena för bidrag inom ramen för Lokalt ledd utveckling blir. I beslutet ingår LLU Halland som ett gemensamt område för hela regionen. På Jo...

Aktiva Varbergs Landsbygdsråd

Varbergs Landsbygdsråd har under sitt dryga år sedan starten bl.a. presenterat en boendeenkät och arrangerat en valdebatt. 2 oktober är det val i rådet till en ny mandatperiod för rådsledamöterna. I s...

Samåkning

HSSL Halland arbetar med att få igång samåkning via mobilen i Kungsbacka. Efter förebilden http://www.mobilsamakning.se/ till exempel. Ett första möte planeras under hösten. ...

Landsbygdsbor – upp till bevis!

Byggnation för att underlätta boenderotation samt satsning på infrastrukturen, främst fibernät, kollektivtrafik, vägnät samt säkra cykelvägar! Uppdraget var tydligt från hela landsbygden när Varbergs ...
En rolig regnig kulturdag
Hela Sverige Ska Leva/Halland 15 år
Hemsideskurs i Stockholm
Ska hela Varbergs kommun leva?