Välkommen till Hela Sverige ska leva/Halland

Hela Sverige Ska Leva/Halland är en regional del av riksorganisationen Hela Sverige Ska Leva. Vi intresserar och engagerar oss för landsbygden i allmänhet och hela länet som helhet.
Här kan du få reda på vad vi har för avslutade, pågående och eventuellt kommande projekt, våra aktiviteter som vi har under åren samt bilder ifrån våra möten och projekt. Du kan också se hur organisationen är uppbyggd och vilka vi samarbetar med. Vårt syfte är att bevara och utveckla landsbygden.

Nyheter

Aktiva Varbergs Landsbygdsråd

Varbergs Landsbygdsråd har under sitt dryga år sedan starten bl.a. presenterat en boendeenkät och arrangerat en valdebatt. 2 oktober är det val i rådet till en ny mandatperiod för rådsledamöterna. I s...

Samåkning

HSSL Halland arbetar med att få igång samåkning via mobilen i Kungsbacka. Efter förebilden http://www.mobilsamakning.se/ till exempel. Ett första möte planeras under hösten. ...

Landsbygdsbor – upp till bevis!

Byggnation för att underlätta boenderotation samt satsning på infrastrukturen, främst fibernät, kollektivtrafik, vägnät samt säkra cykelvägar! Uppdraget var tydligt från hela landsbygden när Varbergs ...

En rolig regnig kulturdag

I Hylte arrangerades sista söndagen i juni 2013 en internationell familjedag som blev lyckad trots ostadigt väder. Drygt 400 deltagare och besökare slöt upp på Lindekullens hembygdsgård i Hyltebr...

Hela Sverige Ska Leva/Halland 15 år

2013-10-26Hela Sverige skall leva/Halland har firat 15 års jubileum på Katrinebergs folkhögskola. Inledningsvis hälsade ordföranden i Halland Bo Westman, Hyltebruk, det 25-talet deltagarna välkomna....

Hemsideskurs i Stockholm

Hanna sitter under dagen i Stockholm för att lära sej hantera HSSL/hallands hemsida.Henrik från Hela Sverige Ska Leva och Johan från Formsmedjan lär ut. 
Ska hela Varbergs kommun leva?