Hoppa till innehållet

JÖNKÖPING

Länsbygderådet i Jönköpings län är den Regionala delen av Hela Sverige ska leva. En intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet. Organisationen har som medlemmar de lokala utvecklingsgrupperna och det är också de som är i fokus både för Riksorganisationens som för Länsbygderådet i Jönköpings län. I vårt arbetsområde, Jönköpings län ingår tretton kommuner, fem Leaderområden och för närvarande är 68 stycken lokala utvecklingsgrupper medlemmar hos oss i Hela Sverige ska leva, Jönköpings län. I vårt arbete med landsbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkans organisationer, och vårt nätverk är stort, det är vår styrka.

Nyheter


Våra sociala media