För dig som vill få bredband

På många ställen i vårt land tas nu initiativ för att bygga bredband. Många kommuner och bygder bygger själva egna nät med finansiering från bland annat Landsbygdsprogrammet. Vi hoppas att dessa initiativ ska uppmärksamma regeringen att detta är ett område som måste prioriteras mer.

 

Det finns många goda exempel på bygder och kommuner som själva har tagit tag i frågan om landsbygdens försörjning av bredband. I Norrbotten har 14 kommuner gått samman för att koordinera bredbandsutbyggnaden. Säffle kommun bygger bredband för hela landsbygden,  och i Ringstorp har byaföreningen byggt ett fiberbaserat bredbandsnät

 

Här samlar vi exempel på hur andra har gjort och tips på hur ni kan komma igång.

 

 

Mer information

Byanät för bredband i världsklass eller "Fiber till byn" heter ett projekt där Svenska stadsnätsföreningen (SSNF), PTS (Post- och Telestyrelsen) och LRF satt ihop ett seminarium om hur man går till väga för att bygga eget bredband. Seminarierna genomförs på olika ställen i Sverige och på bland annat SSNFs hemsida finns information om kommande seminarier.

 

SSNFs hemsida uppdateras löpande med nytt material som ska underlätta utbyggnaden av bredband. På gång är bland annat mallar för hur en förening skriver drifts- och överlåtelseavtal, något som kan uppfattas som juridiskt komplicerat. När mallarna är klara läggs de ut på hemsidan, fritt att använda för byalag. Hemsida: www.ssnf.org

 

Länsstyrelserna har ofta ett koordinerande arbete för bredbandsutbyggnaden i sin region, och kan därför vara en bra informationskälla. www.lst.se

 

Post- och telestyrelsen (PTS): http://www.pts.se/bredbandsutbyggnad

 

Bredbandsforum:

Bredbandsforum kartlägger regionala och lokala bredbandsinitiativ för att synliggöra initiativförmågan och engagemanget ute i landet. Om du representerar ett lokalt eller regional initiativ som planerar eller redan är i färd med att bygga bredband så kan du utgöra inspiration för andra – och fungera som ett arbument för behovet av bredbandssatsningar över hela landet. www.bredbandivarldsklass.se

 

Patrik Sandgren från Bredbandsforum/PTS har sammanställt en sammanfattning av hans föredrag från vårt årsmöte 2011. Här hittar du både powerpointmaterialet och Patriks dokumentation över vad han sa på mötet.

 

Stiftelsen Folkets hubb/KTH förvaltar och lånar ut teknisk utrustning för att underlätta forskning, utveckling och demonstration av praktiska lösningar som gör att land o glesbygd får samma tillgång till kultur, utbildning samt samhällstjänster. Stiftelsen fungerar också som plattform för genomförande av glesbygdsprojekt.

Stiftelsen är också utgivare av den öppna informationsplatsen www.Bredbandskokboken.se - för er som inte blir serverade (se nedan). http://www.folketshub.com/

 

Bredbandskokboken är en webbplats för "er som inte blir serverade" och som vill göra något själva. Där samlas kunskap som gör att projektledare och andra initiativtagare kan få kunskap hur man genomdriver ett "Fiber i byn"-projekt. www.bredbandskokboken.se

 

Bynet är ett företag som tillsammans med byalaget/föreningen projektleder grävningen och levererar material, ger råd och assistans. www.bynet.se

 

Företaget Net1 är värt att nämna för de som bor i verklig glesbygd. Net1 levererar trådlöst bredband och har i nuläget en täckning på över 95 procent av Sveriges yta och därmed goda möjligheter att erbjuda mobilt bredband i geografiskt tuffa miljöer med berg, skog och dalar. www.net1.se

 

Nätkollen - hitta din närmaste station. Med hjälp av Nätkollen kan du lokalisera hur långt från en station som ditt hus befinner sig, och vilken leverantör som är ansvarig för den.

 

Bredbandskollen - testa din uppkoppling. Med Bredbandskollen kan du mäta vilken hastighet du har på upkopplingen där du befinner dig. Det är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan du få ett mätvärde och en rekommendation hur väl detta mätvärde stämmer överens med den förväntade kapaciteten på Internetanslutningen.

 

Handbok för fibernätsföreningar. Coompanion har hjälpt till att ta fram en handbok för fibernätsföreningar. Ladda hem handboken här

 

Byanätsprocessen – teoretiska utgångspunkter för att förstå det lokala ledarskapet.

För att landsbygden ska få bredband, krävs att människor går samman. Det kräver att någon tar på sig ett ledarskap som ser till att gruppen når målet – bredband.

I den här rapporten diskuterar forskaren Susanne Stenbacka förutsättningarna för detta lokala ledarskap. Vad krävs för att bygden ska klara att gräva bredband tillsammans? I slutet berättas om ett praktiskt exempel  från Järle i Örebro län.

Ladda hem skriften här

 

Övrigt

Läs även om andra som bygt bredband samt få tips om hur ni handgripligen gör.

 

Nyhetsbrev om bredband

Temat för detta nummer är bredband. Ur innehållet: Bredbandsforum söker lösningar, Nu greppar vi spaden!, Äga nätet eller inte, det är frågan.