Vad kan ni göra?

Följande är hämtat från Patrik Sandgrens – Bredbandsforum/PTS (Post och Telestyrelsen)– sammanställning av sitt föredrag på vårt årsmöte 2011.

 

Även om det finns ett hundratal byanät i Sverige kvarstår mycket arbete. På flertalet paltser förväntar sig inte landsbygdens befolkning att någon annan kommer att göra jobbet. Den drivkraft som präglar lokasamhällen och byar används istället för att få igång och genomföra bredbandsutbyggnaden. För ett byalag eller en lokalutvecklingsgrupp som är intresserad av att bredband finns tre tips att ge:

 

1. Se om det finns bredbandsnät i närheten!

Kommunikationsmyndigheten PTS har tillsammans med Bredbandsforum utvecklat en enkel söktjänst som ger besked om det finns bredbandsnät nära en specifik adress. Söktjänsten som kallas http://bredbandskartan.pts.se/ är gratis att använda. Genom att få information om var det finns bredband blir det lättare att starta ett arbete för utbyggnad eller föra en diskussion med exempelvis kommunala eller regionala företrädare.

 

2. Bygg ett byanät!

Kommunikationsmyndigheten PTS har bekostat en seminarieserie kallad  ”Byanät för bredband i världklass”. Serien ska fungera som en handbok för byalag och ger steg för steg praktiska råd och fakta från inspiration till  installation. Materialet finns bland annat att tillgå på PTS hemsida http://www.pts.se/bredbandsutbyggnad

 

3. Sätt era själva på kartan!

Bredbandsforum är måna om att uppmärksamma de aktiviteter som görs lokalt och regionalt för att säkerställa att alla delar av Sverige har bredband i världsklass. Som ett led i detta arbete samlar Bredbandsforum in information om pågående och avslutade initiativ där bland annat byalag är drivande i bredbandsarbetet.

 

Hitta bästa formen

Lantmäteriet har tillsammans med Coompanion tagit fram skriften "Bredbandsutbyggnad på landsbygden - en jämförelse av olika föreningsformer".

 

I skriften kan du läsa om de tre formerna Samfällighetsförening, Ekonomisk förening och Ideell förening – vad som skiljer dom åt och vilka fördelar och nackdelar som finns. En bra guid för er som vill organisera er kring bredbandsfrågorna.