Telia moderniserar nätet

Telia genomför en övergång från det traditionella kopparnätet till tjänster baserade på mer framtidssäkra lösningar, främst via fiber- och mobilnät. Förändringen berör privat- och företagskunder hos såväl Telia som andra operatörer. Telefoni, bredband, tv och olika grossist- och företagstjänster påverkas.

Orsaken till övergången är att kopparnätet inte klarar att möta behoven vad avser kapacitet, stabilitet och driftsäkerhet när allt fler efterfrågar nya och avancerade digitala tjänster. Fiber- och mobilnät är därför redan idag de vanligaste infrastrukturerna för uppkoppling.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som erbjuder alternativen till kopparnätet och alla berörda kommer att erbjudas en lösning via Telia eller någon annan operatör. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör säkerställer TeliaSonera att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjälp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Kundtjänsten har följande kontaktuppgifter:

Telefon: 010- 130 79 00

e-post info[at]telekomguiden[dot]se

www.telekomguiden.se

Telia har särskilda erbjudanden via mobilnätet för kunder som inte längre kan få tjänster via kopparnätet. Vid behov erbjuds kunderna en yttre antenn samt installationshjälp.

 

Mer information om övergången:

www.telia.se/framtidensnat