Eu-flagga

EU-pengar för byalag

Vill du arrangera en marknadsdag eller en musikafton i bystugan? Eller vill du undersöka möjligheten att starta nya företag i ditt lokalsamhälle? Vad du än vill göra för att utveckla din bygd brukar det behövas pengar. Som tur är finns bidrag att söka för det mesta. Problemet är bara att det kan vara en djungel av byråkrati för att hitta de pengar som ligger och väntar på just ditt projekt. Här finns vägledning!

 

Nedan finner du broschyrer som Hela Sverige ska leva tagit fram med information. Du finner också länkar till hemsidor och guideböcker som andra aktörer tagit fram. Längst ner hittar du information om andra sätt att finansiera lokal utveckling än genom EU-stöd.

 

 

Våra informationsblad

Här hittar du informationsblad om strukturfonderna (regionalfonden, socialfonden och sammanhållningsfonden) och landsbygdsprogrammet (där Leader också ingår) som är viktigt att känna till för dig som vill vara med och utveckla den svenska landsbygden.

 

EU-program

Här hittar du information om Landsbygdsprogrammet ur byalagsperspektiv, liksom information om EU:s strukturfonder under den här perioden. I slutet av broschyren finns uppgifter om var du vänder dig för att få reda på mer. i anslutning till det finns kontaktuppgifter till Hela Sverige ska levas representanter i övervakningskommittérna för strukturfondsprogrammen.

4 sidor fyrfärg

Leader

Här hittar du information om hur Leader funkar och hur det kan hjälpa till att förverkliga idéer i just er bygd. I slutet av broschyren hittar du en förteckning över alla leaderområden och hemsidesadresser till de som hade en hemsida när broschyren skrevs.

4 sidor, fyrfärg

 

 

 

 

 

Länkar och guider

Några som har tagit fram bra information om vilka EU-pengar som finns att söka är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och statliga EU-upplysningen.

 

EU-upplysningens sida om att söka EU-stöd hittar du genom att klicka här. De har också tagit fram "Din guide till EU-stöd" som är 170 sidor och indelad i ämnesrubriker så som Kultur, Miljö och Näringsliv. Under varje rubrik berättar de vilka pengar som finns att söka, vem som kan söka dessa samt relevant kontaktinformation. Ladda ner guiden här.

 

SKL:s guide "Från idé till verklighet -Information om EU-program 2007-2013" är bara 22 sidor. Den är istället indelad utifrån de olika program som finns. Programmens syfte beskrivs liksom vem som kan söka och kontaktuppgifter till de olika myndigheterna. Ladda ner guiden här.

 

De EU-pengar som antagligen oftast är bäst lämpade för byalag och samhällsföreningar är de som går att söka genom leader. Leader har olika lokala kontor i hela landet. Uppdaterad information om leader och hur du söker leader-pengar hittar du på Jordbruksverkets hemsida, närmare bestämt genom att klicka här.

Andra finansieringsformer

Många upplever processen med att söka och få EU-pengar som krånglig, byråkratisk, tidsödande och ibland även ekonomiskt krävande (till exempel i de undantagsfall då ett bidrag beviljas men sen dras tillbaka efter att projektet startat eftersom något inte gått enligt planerna). Inom Hela Sverige ska leva jobbar vi mycket med att hitta olika bra lösningar för dig som vill utveckla din bygd. Vi har bland annat tagit fram broschyrerna "Vi samlar lokalt kapital" och "Handbok i lokal finansiering" där goda exempel på olika sätt att finansiera lokal utveckling lyfts fram. Klicka på bilden för att ladda ner broschyren.