Byborna räddar lanthandeln

Jimmy Joelsson och Niclas Malmberg framför den nedlagda butiken.

 

I februari (2012) stängde mataffären i Vattholma, två mil norr om Uppsala. Men ett gäng aktiva bybor visste att det fanns ekonomiskt underlag för affären. De bestämde sig för att bilda ett så kallat bygdebolag och stödja butiken både ekonomiskt och socialt.

 

Redan i höstas bestämde sig föreningen Vattholma i samverkan för att göra en Lokalekonomisk analys (även kallad LEA-metoden). Genom ett statistik-kitt från Statistiska Centralbyrån fick de underlag för att analysera möjligheterna att öka företagande, sysselsättning och handel i byn. Analysen visade att byborna handlade mat för totalt 32,4 miljoner kronor. Men lanthandeln hade bara en omsättning om 7 miljoner kronor.

 

- En av våra slutsatser blev att vi borde starta ett affärsråd för att stötta affärsinnehavaren och ge tips om hur butiken kan utveckla sitt sortiment för att passa den lokala marknaden, berättar Niclas Malmberg som är ordförande för Vattholma i samverkan.

 

I samma veva som analysen blev klar meddelade den dåvarande butiksägaren att han inte tänkte driva affären vidare. Ett krismöte samlade närmare 100 bybor. På mötet bestämdes att byborna skulle engagera sig mer i butiken, både socialt genom affärsrådet och ekonomiskt genom att köpa andelar i butiken. Bara några dagar senare trädde bybon Jimmy Joelsson fram och var villig att ta över affären.

 

- För att det skulle fungera behövde jag få in 175 00 kronor i startkapital genom att sälja andelar. Nu har byborna redan tecknat upp sig på andelar motsvarande nästan enkvartsmiljon, berättar Jimmy glatt.

 

För att det skulle vara praktiskt och juridiskt möjligt startades intresseföreningen "Handlarens vänner" av tre eldsjälar i byn. De har skött försäljningen av andelar och kommer att förmedla kapitalet till företaget. Genom att byborna äger andelar blir butiken ett så kallat bygdebolag.

 

- Jag tror att köptroheten blir större om byn är involverad och äger andelar, menar Jimmy. Dessutom slipper jag dra på mig lån som kräver ränta och månatliga amorteringar, vilket innebär en risk för företaget.

 

Förutom den ekonomiska föreningen har även ett affärsråd nu bildats. Rådet kommer att fungera som en länk mellan kunderna och butikschefen för att ge en samlad bild av vad byborna efterfrågar. Butiken kommer att ingå i Axfoods Handlar´n -koncept som är anpassat för just småbutiker. På så vis har butiken möjlighet att ta in varor från hela Axfoods sortiment, men har också möjlighet att erbjuda 15 % lokalproducerade varor. Svenska spel kommer att finnas och förhoppningsvis även DHL Service Point. Däremot kommer Vattholma även i fortsättningen vara utan postkontor eftersom Posten bara samarbetar med ICA och COOP.

 

Innan butiken kunde öppna igen i början av april så behövdes en del rustning. Jimmy gick ut med att han behövde frivilliga för arbetet. Genast hörde några hantverkare i byn av sig och var villiga att ställa upp på helgen.

 

- Nu känns det lite dumt att den förra ägaren inte fick samma stöd, men det är i alla fall kul att Jimmy får en riktigt bra start, säger Niclas Malmberg.

 

Fakta

Läs mer på www.vattholma.com

Landsbygdsmetorerna (www.landsbygdsmentorerna.se) erbjuder mentorshjälp erbjuder mentorshjälp för den sista butiken på orten.

 

Frivilliga vattholmabor hjälpte till med rustningen av nya lanthandeln.