"Kärngruppen samlade ihop de idéer som kommit fram under mötet och bildade arbetsgrupper. Till slut bildades föreningen Röstånga Tillsammans, där det inte räckte att betala en pliktskyldig avgift, man var tvungen att engagera sig. De fick ihop en ansökan till Leader-projektet och beviljades pengar.

När Röstångaborna kunde se att idéerna faktiskt förverkligades engagerade sig allt fler och projektgrupperna blev mer självständiga."

Fint reportage i tidningen Filter om en levande bygd där vår före detta styrelsemedlem Anna Haraldsson Jensen är en av de aktiva eldsjälarna.

Läs och inspireras - klicka här!