"I deklarationen slår vi fast att landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar. Vi kan se till att den snabba digitaliseringen kommer alla till del. Vi har möjlighet att välkomna många av de flyktingar som kommer till Europa. I landsbygderna har vi möjlighet att bekämpa förlusten av biologisk mångfald. Det är också i landsbygderna som vi har störst potential att motverka och anpassa samhället till klimatförändringarna."

Vår ena ordförande, Staffan Nilsson, skriver tillsammans med Lena Husén, vår samordnare för European Rural Parliament, om den deklaration för Europas landsbygder som antogs under den europeiska landsbygdsriksdagen i Nederländerna den 21 oktober.

Läs hela artikeln här