"Vi vill lyfta fram de ideella krafter som arbetar med kultur. Många ideella föreningar, studieförbund, privatpersoner och konstnärer gör ett stort arbete i skymundan. Det kan därför ibland ges en missvisande bild av att det finns mindre kultur på många platser, kanske framförallt små orter och förorter till storstäderna, än vad det faktiskt gör.

Med en modell för kultursamverkan som är utformad för att stödja även lokala krafter och som tar även landsbygden med i beräkningarna har vi chansen att skapa och ta del av kultur i hela Sverige - vi ser fram emot en sådan!"


Det skriver våra ordförande Staffan Nilsson och Åse Classon tillsammans med ordförande för länsbygderådet X-ing Gävleborg, Jenny Breslin.

Läs hela artikeln här