Vår ena ordförande Staffan Nilsson (längst t h) skriver under deklarationen som ordförande för den europeiska landsbygdsorganisationen ERCA.

Lördagen den 21 oktober antog 250 delegater från 39 länder och landsbygdsorganisationer en deklaration på European Rural Parliament (europeiska landsbygdsriksdagen) i Venhorst, Nederländerna.


Ladda ner deklarationen på engelska här

Deklarationen slår fast att landsbygdens invånare har både kunskapen och viljan att möta Europas stora utmaningar. De största utmaningarna består av snabb digitalisering, flytt från utsatta till välbärgade områden och från landsbygd till stad, de många flyktingar som kommer till Europa, förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringar.

Den uppmanar invånare och politiker att stödja utvecklingen av landsbygden och se till att politiska beslut är landsbygdssäkrade, och att arbeta för att skapa hållbara landsbygdssamhällen med ett fokus på:

- Infrastruktur, service och anslutning

- Bekämpande av fattigdom och social utslagning

- Stärkande av lokala ekonomier

- Välkomnande av nya människor in i samhället

- Ungdomar

Dessutom påminner delegaterna sina regeringar och EU:s institutioner om hur viktig den lokala nivån är och uppmanar dem att investera i lokala lösningar och strategier.

Det viktigaste förslaget är en gemensam EU-fond för Leader/lokalt ledd utveckling. Fonden bör få en betydande andel av alla europeiska strukturfonder och ska användas för lokal utveckling.

Detta var den tredje European Rural Parliament sedan 2013. Delegaterna kommer från respektive lands nationella landsbygdsrörelse. Från Sverige deltog nio personer från Hela Sverige ska leva och Landsbygdsnätverket.

För mer information om European Rural Parliament 2017, gå till hemsidan