"Att det finns statliga jobb i hela landet har betydelse på många plan, skriver Terese Bengard, verksamhetschef vid Hela Sverige ska leva, i en debattartikel i Arbetet. Det innebär att staten aktivt visar att man finns i hela landet. Det är en signal att staten vill se ett sammanhållet land där landsbygdens invånare känner sig lika sedda och inkluderade som stadens."

Tereses debattartikel om att statliga jobb ska flyttas till andra delar av landet har fått stor spridning och citeras här i ST:s tidning Publikt.

Läs debattartikeln här

Läs Publikts nyhet om artikeln här