Bengt Grönblad under en diskussion på en av Hela Sverige ska levas ordförandeträffar.

Blekinge är till ytan Sveriges minsta län med enbart fem kommuner. Alla dessa kommuner har i sin tur varsitt kommunbygderåd anslutet till länsbygderådet i Blekinge. Kommunbygderåden har direktkontakt med den lokala kommun- eller landsbygdsutvecklaren och är på så sätt delaktiga i bygdens utveckling. Det är viktigt för kommunen att kunna bolla frågor med kommunbygderådet. På så vis hamnar den lokala utvecklingen närmare de boende i kommunen.

- Att ha kommunbygderåd är väldigt fördelaktigt för en bygds utveckling, berättar Bengt Grönblad som är ordförande för Hela Sverige ska leva Blekinge.

Innan Blekinge län fick sina kommunbygderåd fick inte landsbygdsutvecklingen ta mycket plats. Men nu sammanställer kommunbygderådet tillsammans med kommunutvecklaren en plan över den lokala utvecklingen.

Tack vare kommunbygderåden kan länsbygderådet i Blekinge arbeta med större projekt och föra dialog med olika myndigheter, regionen och länsstyrelsen. Detta tror Bengt kanske inte att andra län hinner eller orkar med eftersom som länsbygderådet samtidigt ska ha dialog med länets kommuner. Kommunbygderåden och länsbygderådet avlastar således varandra. I länsbygderådets styresle finns också kommunbygderåden representerade.

- Det är ett jättejobb alltsammans, avslutar Bengt. Men det är det jättejobb som ger resultat.