"Från flera håll har vi de senaste åren fått många inspel om problematik och byråkrati när föreningar vill söka projektmedel för att utveckla sin föreningsverksamhet exempelvis genom att renovera, bygga till eller bygga nya förenings- och samlingslokaler.

Alla vet att det finns EU-medel avsatta i landsbygdsprogrammet för detta, men väldigt få kommer åt dem och ansökningsförfarandet är minst sagt krångligt."

Det skriver Hela Sverige ska leva Skaraborgs län i en insändare och menar att reglerna måste förenklas. Vi håller med!

Läs hela artikeln här