Nu har Hela Sverige ska levas valberedning sammanställt ett slutligt förslag på ny styrelse och nya ordförande, som årsmötet den 30 maj ska välja.

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter på två år:

Peter Eklund, omval
Lars Bergström, omval
Magnus Strömberg, nyval
My Fransson, nyval
Kristin Vettorato, nyval
Birgitta Strömgren, nyval

Valberedningen föreslår till ordinarie ledamöter på ett år:

Pia Tingvall, omval
Jan Runfors, omval
Bengt Grönblad, omval
Richard Granberg, nyval
Emelie Romland, nyval


Här kan ni läsa om de olika kandidaterna och valberedningens arbete