Riksorganisationen Hela Sverige ska leva välkomnar regeringens hela Sverige-satsning. Efter decennier av politik som drivit fram centralisering av myndigheter och infrastruktur till storstäderna och framförallt Stockholmsområdet är det hög tid att skifta fokus.

Denna satsning, tillsammans med de nyligen aviserade omlokaliseringarna av statliga myndigheter och placeringen av den nya arbetsmiljömyndigheten i Gävle, visar på en politisk förändring som är av högsta vikt för hela landets framtida utveckling. Alla åtgärder som finns med är viktiga för att skapa ett land i balans.

- Vi har länge arbetat för att hela landet ska få bättre tillgång till service och myndigheter, för en grön omställning och möjligheter att starta och driva företag oberoende av var man bor. Det är glädjande att regeringen tagit till sig dessa idéer och fattar beslut i rätt riktning, säger Åse Classon, ordförande för Hela Sverige ska leva.

Det är också betryggande att regeringen meddelar att en proposition som bygger på den parlamentariska landsbygdsutredningen ska lämnas till riksdagen under våren 2018 och att det finns öronmärkta pengar för detta i budgeten.

- Ända sedan landsbygdsutredningen släpptes har vi sagt att den inte får bli någon hyllvärmare. Vi ser fram emot propositionen - och vi borde nämna att vi har höga förväntningar på den! säger Staffan Nilsson, även han ordförande för Hela Sverige ska leva.

Regeringens hela Sverige-satsning är ett blygsamt steg framåt med tanke på vilka stora insatser som krävs för att balansera stad och land. Men det är en politik i rätt riktning och vi har förhoppningar om att detta första steg kommer att åtföljas av många fler.


Läs mer om regeringens satsning här