Projektledare sökes till "Samåkning Dalarna - Kollektivtrafik-komplement för social integration"

Om projektet:

Projektet syftar till att förbättra transportmöjligheterna och integrationen på landsbygden i Dalarna genom att införa ett samåkningssystem i ett antal utvalda byar med flyktingboenden i Hedemora och Älvdalens kommuner. Som projektledare ska du etablera goda kontakter med föreningslivet och flyktingboenden i de utvalda bygderna och sedan stödja processen för att invånare med och utan bil ska börja använda samåkningssystemet. På så vis förväntas personer som saknar tillgång till kollektivtrafik få bättre möjligheter att ta sig till arbetsmarknad och utbildning på annan ort, samtidigt som bilisterna kan minska sina resekostnader och klimatavtryck. Liknande projekt i andra län har bland annat resulterat i minskad klimatpåverkan och ökad social gemenskap i de bygder som deltagit.

Hedemora kommun har beviljats finansiering från Länsstyrelsen för projekt som syftar till att öka mottagningskapaciteten av flyktingar och Hedemora har uppdragit åt den ideella föreningen Hela Sverige ska leva Dalarna att genomföra detta projekt. 

Vi söker dig som är driven, lyhörd, diplomatisk, strukturerad och har erfarenhet av (förmåga att utföra):

  • Projektledning (planering, budgethantering, uppföljning, utvärdering, rapportering och så vidare)
  • Arrangera möten och event
  • Att tala offentligt och hålla föredrag
  • Samarbeta med många olika intressenter och skapa nätverk
  • Ideellt arbete i föreningslivet
  • Kommunicera med personer med olika bakgrund (yngre - äldre, svensktalande - nyanlända, o.s.v.) 

Villkor:

Du blir anställd av den ideella föreningen Hela Sverige ska leva Dalarna, som är ett nätverk för alla lokala utvecklingsgrupper i länet, och du jobbar tillsammans med en styrgrupp bestående av förtroendevalda styrelseledamöter i föreningen och tjänstemän i Hedemora och Älvdalens kommun. Arbetet kräver hög grad av egen initiativförmåga och självdisciplin. Du förväntas i första hand jobba hemifrån och även vara beredd att resa på möten i hela länet, vilket kräver att du har körkort och egen bil. Tjänsten är en halvtidstjänst, projektet är beräknat att pågå till den sista december 2017 med start omgående. Lönen är enligt budget beräknad till c:a 15 000 kronor/månad.

Ansökan mailas till kontaktperson ylva.lundkvisthelasverigese senast den 28/8-2016

Frågor och kontakt: Mikael Källman (Hela Sverige ska leva Dalarna), mikaeldispositose, tel. 076-848 44 41.