Vill ni vara med och stärka valdeltagandet inför valet 2018 och EU-valet 2019? Då finns bidrag att söka för kommuner eller organisationer och stiftelser utan vinstsyfte från myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

Bidraget ska användas för aktiviteter och verksamheter som syftar till att öka valdeltagandet bland unga samt utrikes födda eller personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Syftet är också att öka valdeltagandet i socioekonomiskt utsatta områden där valdeltagandet är lågt. 

Bidraget ska användas för att stimulera och öka valdeltagandet bland  grupper som röstar i mindre utsträckning. Myndigheten kommer att prioritera projekt där verksamheter och metoder som har visat sig framgångsrika för att nå de specifika målgrupperna används, exempelvis med lokala aktörer och ambassadörer som har ett upparbetat förtroende bland målgrupperna. 

Ett projekt kan pågå under högst 12 månader och ska påbörjas senast den 1 februari 2018.

Låter det intressant? Läs mer och ansök här