På vårt ordförandemöte som hölls den 18-19 september i Stockholm presenterades vår nya styrelse. Från Vänster: Peter Eklund, Jan Runfors, Birgitta Strömgren, My Fransson, Emelie Romland, Pia Tingvall, Richard Granberg, Kristin Vettorato, Magnus Strömberg och Bengt Grönblad.

Alla länsordförande fick ett par minuter på sig att berätta om vad deras länsavdelningar gör - och det var mycket! Här är Bengt Wickman, ordförande för Hela Sverige ska leva Gotland, i full sving.

Birgitta Hansson från Hela Sverige ska leva Fyrbodals styrelse visade stolt upp medieklipp från deras aktiviteter.

Malena Bendelin, projektledare för Landsbygdsriksdagen 2018, informerade och inspirerade om den kommande Landsbygdsriksdagen i Västernorrland. Och gick noggrant igenom detaljer om syfte, ekonomi och allt där emellan.

I år ska vi uppdatera vårt landsbygdspolitiska program från 2014. Självklart kickstartades processen med diskussioner på ordförandeträffen.