"Delningsekonomin har sedan länge varit förankrad i den traditionella ekonomin på landsbygden och vi som jobbar med landsbygdsutveckling har diskuterat detta på internationell nivå i några decennier, fast under det mer okända begreppet lokalekonomi.
Kreativitet i kombination med försämrad service på landsbygden har tvingat fram nya lösningar, vilket gör landsbygdsbor till en bredare målgrupp än stadsbor.

Landsbygden har därmed blivit ledande inom social innovation och har många viktiga erfarenheter att bidra med inom området."


Det skriver vår styrelsemedlem Anna Haraldsson Jensen och ordförande för Hela Sverige ska leva Västra Götaland Tina Yngvesson, angående betänkandet "Delningsekonomi - på användarnas villkor" (SOU 2017:26) som konsumentminister Per Bolundnyss har tagit emot och där Anna Haraldsson Jensen satt som expert.


Läs hela debattartikeln här