"När jobb flyttades till Stockholm överöstes inte den nationella pressen med protester från högsta ort och personalens oro blev inte riksnyheter.

När Skatteverkets lokala kontor hotades av nedläggning 2015-2016 var det lokala eldsjälar som stod i förgrunden i kampen om att få behålla sina jobb.

Skillnaden i reaktioner visar att den urbana normen är stark och att stadens intressen ses som viktigare än landsbygdens."

Det skriver vår verksamhetschef Terese Bengard i en replik till ST:s ordförande Britta Lejon angående omlokalisering av statliga jobb från Stockholm.

Läs Britta Lejons debattartikel här

Läs vår replik till henne här