"En brist med den ursprungliga modellen är att många, framförallt civilsamhällets kulturutövare och de som finns på lands- och glesbygd, har upplevt att pengar och medel fördelats på samma sätt som innan modellen infördes och att de framförallt har gått till regionernas stadskärnor. Detta vill vi se en förändring av!

Hos oss i Hela Sverige ska leva, Kronobergs län har vi bland annat Film i Glasriket.

Syftet Med Film i Glasriket är att pröva nya samarbetsformer och därigenom skapa förutsättningar för ett fortsatt och utökat samarbete, mellan såväl biograferna, som biografernas lokala intressenter, exempelvis: kommun, näringsliv, föreningsliv och allmänhet. Samtidigt visas omvärlden vilken resurs som dessa biografer tillsammans utgör, vilket också kan bidra till att stärka biograferna som mötesplatser för kultur i sina lokala samhällen. En värdefull utveckling av landsbygden!"

Det skriver våra ordförande Staffan Nilsson och Åse Classon tillsammans med ordförande för Hela Sverige ska leva Kronoberg, Åsa Dahlström.


Läs hela debattartikeln här