En brist med den ursprungliga kultursamverkansmodellen är att många, framförallt civilsamhällets kulturutövare och de som finns i lands- och glesbygd, har upplevt att pengar och medel framförallt har gått till regionernas stadskärnor. Här vill vi se en förändring. Mer kultur behövs - i hela landet.

Det skriver våra ordförande Åse Classon och Staffan Nilsson i en kommentar till promemorian Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop.


Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle här