I större tätorter är det inte ovanligt med surfzoner på restauranger, kaféer och hotell. På landsbygden är det glesare mellan zonerna. Hela Sverige Ska Leva i Kalmar län tror att det är viktigt att servicen även finns på landsbygden:

- Det stärker tillgängligheten och ökar attraktiviteten för fritidsboende och turister, menar de.

I Västerviks kommun kan det snart bli verklighet med surfzoner på landsbygden.

Läs mer om den spännande utvecklingen här