Åse Classon. Foto: Snezana Vucetic Bohm

"Jag hoppas att fler kommuner förstår vikten av att involvera människorna i hela kommunens utveckling;

Att man ser värdet av att man tillsammans med lokalsamhället funderar på nya lösningar som skulle kunna bli komplement till viss service/sjukvård som går förlorad vid olika nedläggningar.

Att man tar hjälp av de lokala föreningarna för att möta olika samhällsutmaningar som till exempel att alla ska känna sig inkluderade i samhället.

Att man ser att ett strategiskt arbete tillsammans med kulturföreningar skulle bidra till att skapa attraktiviteter som även gynnar besöksnäringen.

Att man ser möjligheter att bredda arbetsmarknaden genom samarbete med den idéburna sektorn med mera."


Det skriver vår ena ordförande Åse Classon i en ledare i Landets Fria Tidning.

Läs hela ledaren här