Vår verksamhetschef Terese Bengard (t h) skriver under avtalet tillsammans med Pella Thiel från Omställningsnätverket.

Nu har vi och Omställningsnätverket bildat ett nationellt omställningsråd för att stärka omställningsarbetet i Sverige. Syftet är att samordna omställningsarbetet i Sverige och bli ett "ansikte utåt" gentemot myndigheter och andra organisationer. Tanken är att fler omställningsaktörer bjuds in efterhand. Rådet blir också en så kallad omställningshubb, alltså en nationell nod inom den internationella omställningsrörelsen Transition network.

Läs mer här