"Det behövs en ordentlig insats på flera fronter: Mer pengar till bredbandsutbyggnaden, större nationellt ansvarstagande, förenklad administration och mer stöd och rådgivning till de lokala krafter som ska utföra arbetet. Fiberföreningarna behöver stärkas - utan dem kommer inte regeringens mål att nås."

Det skriver vi och Hela Sverige ska leva Norrbotten i en debattartikel i Norrbottenskuriren.


Läs hela artikeln här