Telia miljardsatsar för att förbättra svenskarnas mobila kommunikation både i glesbygd och i tätort meddelar Telia i ett pressmeddelade. Satsningen innebär ökad geografisk täckning, högre datahastigheter och förbättrad talkvalitet i mobilnäten. Nätet för höghastighetssurf (4G) kommer få samma unika täckning som Telias mobilnät idag har för taltrafik (GSM).  För att förbättra också för de kunder som har mobiltelefoner, plattor och bärbara PC:ar utan 4G-stöd, kommer även 3G-nätet byggas ut och få samma unika täckning som GSM.

 Satsningen sker i hela landet och inbegriper kunder i såväl glesbygd, mindre städer, som storstäder och den är avsedd att möta kundernas i det närmaste explosionsartade ökning av mobilsurfande. Hela GSM-nätet som idag bygger på 2G tekniken, kommer att uppgraderas till den senaste tekniken inom 3G och 4G. Detta innebär att täckningen blir större än 90 procent av Sveriges yta. Den historiska satsningen är redan i full gång; 99 procent av befolkningen kommer att få tillgång till 4G där de bor under 2014 och 4G-nätet kommer att täcka mer än 90 procent av Sveriges yta 2015.

-       Med den här utbyggnaden kommer vi att förändra Sverige. Den moderna människan och företagaren vill vara uppkopplad och kunna kommunicera varsomhelst och närsomhelst. Vi kommer få livet att fungera för våra mobilkunder, från norr till söder. De kommer att få uppleva glädjen med att kunna surfa med höga 4G-hastigheter oavsett om de är i fjällen eller på Stureplan i Stockholm, säger Ulrika Steg, chef Telia mobilitetstjänster i Sverige.

 För att möta behovet av mobila datatjänster även för de kunder som har mobiltelefoner, plattor och PC:ar utan 4G-stöd, kommer Telia att bygga ut 3G-nätet så att det också får samma unika täckning som GSM. Telia ökar också kapaciteten i nätet över hela landet för att höja hastigheterna och förbättra talkvaliteten. Även inomhustäckningen kommer att stärkas vilket även det kommer att bidra till en bättre kundupplevelse.

 Parallellt med utbyggnaden av mobilnäten, fortsätter Telias fiberutbyggnad och uppgradering av de fasta näten. Sammantaget medför dessa satsningar en årlig investering på drygt fem miljarder kronor i Sverige fram till 2015. Det gör Telia till en av de största investerarna i svensk infrastruktur och är viktiga steg på vägen för att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 Fakta om Telias satsning på det svenska mobilnätet

o    För kunderna innebär satsningen att de kommer få betydligt högre surfhastigheter i hela landet oavsett om de har en 3G- eller 4G-mobil, eller surfplatta.

o    Dessutom kommer både inomhustäckningen och talkvaliteten att bli bättre.

o    Både 4G- och 3G-nätet kommer att få samma unika täckning som GSM-nätet redan har; mer än 99 procent av befolkningen (2014) och mer än 90 procent av landets geografiska yta (2015). 3G-utbyggnaden kommer främst att ske i Telias egen regi.

o    I samband med utbyggnaden & förstärkningen av nätet kommer vi att installera ny hårdvara i samtliga basstationer i GSM-nätet. Den nya hårdvaran har bättre prestanda och kan därmed kan ge en ännu bättre talkvalitet.

o    Det går att följa utbyggnaden via telia.se.

 För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst på 0771 77 58 30 eller besök
vårt nyhetsrum telia.se/media.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och Telia genomför informationsmöten om Telias teknikskifte på landsbygden, nu närmast hålls ett möte den 3 juni i Jäkkvik, Arjeplogs kommun.