Vi säger välkomna igen till våra nya styrelsemedlemmar! Nu har vår nyvalda styrelse haft sitt första möte, på författaren och föreläsaren Teo Häréns vackra kursgård i Älvkarleby, Uppsala län. Teambuilding, Landsbygdsriksdagen och omvärldsbevakning var några frågor på agendan. Nu är de fullt redo att ta itu med arbetet i vår organisation!

Längst bak från vänster: Staffan Nilsson (ordförande), Peter Eklund, Pia Tingvall, Magnus Strömberg, Bengt Grönblad.

Mitten från vänster: Kristin Vettorato, Birgitta Strömgren, Emilie Romland, Richard Granberg.

Längst fram från vänster: Åse Classon (ordförande), Lars Bergström, My Fransson.

Jan Runfors saknas på bilden.