Lyssna på forskare vid Statens väg- och transportforskningsinstitut, som berättar om aktuell forskning. Du bjuds på fyra korta föreläsningar med möjlighet att diskutera, komma med synpunkter och ställa frågor.

Föreläsningarna baseras på VTI:s regeringsuppdrag om att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd.

I studien har VTI:s forskare bland annat gjort en kartläggning av vilka som reser med
kollektivtrafik i lands- och glesbygd och en inventering av innovativa lösningar och
samordningspotential inom området. De har även intervjuat personer som bor på landsbygd och regionala kollektivtrafikmyndigheter.

Datum: 5 september, kl. 13.00-16.00
Plats: VTI, Teknikringen 10, KTH Campus, Stockholm
Anmälan: senast 1 september 2017 till jessica.berg[at]vti[dot]se


Ladda ner anmälan i pdf här