"Sedan 1995 har Stockholm, Göteborg och Malmö fått flest nya statliga jobb. Antalet statliga jobb i Stockholms län har ökat med närmare 12 000 (mellan 1995-2015).

Då flytt från och nedläggning på mindre orter skett på ett smygande sätt och de nya statliga etableringarna i storstäderna inte basunerats ut har det inte uppstått någon större diskussion.

Men nu när 500 arbetstillfällen ska, som man säger, "utlokaliseras". Ut från vad kan man fråga? Omlokalisera är väl bättre eller ännu hellre; nyetablera då dessa jobb en gång numerärt funnits på andra orter än Stockholm. Ja, då blir det stora protester."

Det skriver vår verksamhetschef Terese Bengard i en krönika i tidningen Land.

Läs hela krönikan här