"Inför den nationella omställningskonferensen i Växjö den 6-8 oktober, tar vi nu tillsammans nästa steg i att samla den breda kompetens som redan finns i omställningsrörelsens olika organisationer.

Syftet med det nationella omställningsrådet är att samla olika aktörer för att medskapa omställningen till ett hållbart Sverige med levande lokalsamhällen inom de planetära gränserna. Vi vill möjliggöra och stärka initiativ för en hållbar framtid som redan växer fram."

Det skriver vi tillsammans med Omställningsnätverket.


Läs hela artikeln här