Det råder bostadsbrist på många landsbygder runt om i landet, och vi är aktiva i att försöka hitta lösningar på detta. Hela Sverige ska leva Gotland arrangerade nyligen en inspirationsdag med idéer på hur oanvända ladugårdar och hönshus ska kunna byggas om till bostäder.

Läs mer om idén här


I en debattartikel förklarar vi hur vi ser på bostadsbristen och vad vi gör och vad vi tycker behöver göras för att komma till rätta med problemet.

Läs vår artikel "Gör allt annat än blundar för bostadsbrist" här