Hela Sverige ska leva har fått pengar beviljade av Tillväxtverket till pilotprojektet Service i samverkan. Syftet med projektet är att utveckla metoder för samarbete mellan den lokala nivån och, främst, den kommunala nivån kring lokal serviceutveckling.

- Det känns mycket bra att få sätta igång med det viktiga arbetet med att bygga modeller för samverkan kring servicefrågorna, säger Claes Becklin, projektsamordnare på Hela Sverige ska leva.

Elva kommuner deltar i projektet där metoder och modeller kvalitetssäkras, testas, jämförs och sprids till fler lokalsamhällen och kommuner. Projektet väntas resultera i minst tre modeller för samverkan mellan lokalsamhälle och kommun. Ett av målen är att ett nationellt servicenätverk bildas inom Hela Sverige ska leva som också samordnar nätverket tillsammans med regionala och lokala företrädare. En ny lokal servicepunkt ska också skapas i varje deltagande kommun.

De deltagande kommunerna Arvidsjaur, Storuman, Skellefteå, Älvdalen, Ludvika, Älmhult, Ljungby, Motala, Norrköping, Vingåker och Flen.

Partners och medfinansiärer är också region Östergötland och Länsstyrelsen i Dalarna. Regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Södermanland och Kronoberg kommer att samverka med projektet.