Välkommen att kontakta vårt kansli

Riksorganisationen Hela Sverige ska levas kansli ligger på Stortorget 7 i Gamla stan i Stockholm. Sex personer är fast knutna till kansliet, och ytterligare några är tillfälligt anställda för särskilda uppgifter. Flera av våra anställda distansarbetar från olika platser i Sverige.

 

Staffan Bond

Terese Bengard, verksamhetschef

- Från den 1 mars har jag förmånen att vara verksamhetschef för Hela Sverige ska leva. Med en bakgrund som informatör/kommunikatör och den senaste tiden som kommunstyrelseordförande i en landsbygdskommun vet jag vikten av en engagerad folkrörelse och att försöka påverka i de viktiga frågorna på nationell nivå. Att ha ett starkt nätverk, aktiva mötesplatser, kunskapsöverföring och utvecklingsprojekt är viktigt för att nå framgång. Därför är det fantastiskt roligt att få vara en del av Hela Sverige ska leva! Jag har mitt kontor hemma i Hammarstrand, kansliet i Gamla stan i Stockholm, men betraktar hela Sverige som arbetsplats. 

 

Kontakta mig på: 

Ring mig: 070-295 21 25

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Vår verksamhet i allmänhet

 

 

Tina Nygårds

Tina Nygårds, kanslist och ekonom

- Jag sitter som spindeln i nätet på vårt kansli och har hand om administrationen.

 

Kontakta mig på: tina.nygards[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 08-24 13 50

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Ekonomi
 • Utskick
 • Diarie

 

 

Ulrik Strömberg, handläggare

- Jag ser till att tekniken fungerar. Utöver det arbetar jag med med fiber och bredband, kultur, ekonomi, information, handläggning och administration. Så ofta jag kan arbetar jag hemifrån Skaftö i Bohuslän, där jag deltar i föreningslivet på olika sätt. Har haft förmånen att arbeta i byarörelsen sedan Hela Sverige ska leva kampanjen startade.

 

Kontakta mig på: ulrik.stromberg[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 070-641 44 14

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Styrelsens handlingar
 • Bygdebanken
 • Hemsidan
 • Bredband
 • Kultur
 • Service

Linn Hjort, kommunikatör

- Jag jobbar som kommunikatör och har bland annat hand om pressfrågor, politisk bevakning och organisationens material. Jag bor i förorten Rågsved i Stockholm, där jag rotat mig efter många år i Sydafrika. Med den erfarenheten i bagaget är jag väldigt medveten om vilka enorma problem ojämlik fördelning kan skapa – och har samtidigt fått med mig många goda exempel på hur gräsrotsorganisering kan skapa en djupare demokrati.

 

Kontakta mig på: linn.hjort[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 070-233 21 07

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Pressfrågor
 • Politik
 • Skrifter
 • Allmänna frågor om organisationen
 • Hemsidan
Karin Wenström

Karin Wenström, pressekreterare

- Jag arbetar med medie- och opinionsfrågor, vilket bland annat betyder att jag ser till att debattartiklar och pressmeddelanden blir skrivna. I arbetet ingår även redaktörskap för vårt nyhetsblad. Bor i Stockholm och har hus i sörmländska Mellösa sedan många år.

 

Kontakta mig på: karin.wenstrom[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 08-402 33 95

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Hela Sverigebladet
 • Pressfrågor

 

 

Inga Rundström, administratör

 

Kontakta mig på: inga.rundstrom[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 08-24 13 50

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Administration

Henrik Andersson, webbadministratör

 

Kontakta mig på: henrik.andersson[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 073-560 20 65

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Tekniska och innehållsmässiga frågor på vår hemsida (www.helasverige.se)
 • Teknik och innehåll på våra övriga hemsidor
 • IT-utbildningsfrågor
 • Om du jobbar i något länsbygderåd och behöver teknisk hjälp
 • Teknik på konferenser och generell teknisk support

Claes Becklin, projektsamordnare och handläggare

- Jag jobbar med projektsamordning, utbildningsfrågor och folkbildning. Som folkbildare ser jag det som en stor utmaning att få arbeta med utbildning och folkbildning med länsbygderåd och lokala grupper. "Omställning Sverige" är en stor och viktig verksamhet som också finns hos mig. Är född på söder och bor i Stockholm vilket gör att jag inser att alla delar av landet är lika viktiga. Stad och land är ju beroende av varandra.

 

Kontakta mig på: claes.becklin[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 070-565 84 10

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Projektsamordning
 • Folkbildning/utbildning
 • Kontakt med länsbygderåden/de regionala organisationerna
 • Social ekonomi/ideell sektor
 • Jämställdhet
 • Metodutveckling
 • Integration
Lotti Jilsmo

Ulla Herlitz, projektledare

- Jag har funnits med kring Hela Sverige ska leva sedan starten. Frågor som intresserar mig är landsbygdsutveckling, demokrati och ekonomi. Arbetar nu som projektledare med Regionala Mikrofonder - kreditgarantiföreningar för social ekonomi och lokal utveckling. Sitter med Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjningsfrågor samt ESF-finansierade Temagruppen Entreprenörskap & Företagande. 

 

Kontakta mig på: ulla.herlitz[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 070-362 82 34

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Mikrofonder för social ekonomi och lokal utveckling
 • Lokal ekonomi

Josefin Heed

- Jag jobbar  för att öka ungas delaktighet i lokal utveckling. Detta gör jag som samordnare för initiativet #ungapålandsbygden, som ordförande för Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp "Unga i landsbygdsutveckling", i arbetsgruppen för unga i gröna näringar, i projektet Motkraft samt strategiskt för att göra vår verksamhet mer inkluderande i samarbete med andra aktörer.

Kontakta mig på: josefin.heed[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 072-706 88 60

Ylva Lundkvist, samordnare

- Jag jobbar med frågor kring lokal ekonomi och konferensen Lokalekonomidagarna. Oftast hemifrån Uppsalas norra landsbygd.

 

Kontakta mig på: ylva.lundkvist[at]helasverige[dot]se

Ring mig: 070-236 12 16

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Lokalekonomi

Lena Husén, internationella kontakter, vikarie

- Jag jobbar med internationella frågor såsom Hela Sveriges ska levas europeiska och nordiska kontakter, såsom ERCA, PREPARE och Hela Norden ska leva. Oftast hemifrån Hälsingland där jag bor.

 

Kontakta mig på: lena.husen[at]helasverige[dot]se

Ring mig:  070-525 74 95

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Internationella frågor

Jan Forsmark, omställnings frågor

-

 

Kontakta mig på: jan.forsmark[at]helasverige[dot]se

Ring mig:  

 

Kontakta mig med frågor som rör:

 • Omställning