Medlemsorganisationer

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har många medlemsorganisationer. Dessa är på olika sätt intresserade av eller engagerade i landsbygdsutveckling.

 

Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

Peter Zetterman, ABF:s Förbundsexpedition, Box 522, 101 30 Stockholm

08-613 50 00, fax 08-21 52 76

info[at]abf[dot]se

 

Bygdegårdarnas Riksförbund

Maria Anstett Andersson, Hornsbergsstarnd 17, 112 16 Stockholm

08-440 51 90

maria[at]bygdegardarna[dot]se

 

Centerkvinnorna

Ingegerd Pettersson, Box 2200, 103 25 Stockholm

08-617 38 00

info[at]ingegerd[dot]net

 

Centerns Ungdomsförbund, CUF

Märta Martin-Åkesson, Box 2200, 103 15 Stockholm

08-617 38 00

marta.martin-akesson[at]centerpartiet[dot]se

 

Ekobanken

Annika Laurén, Box 64, 153 22 Järna

08-551 714 70, fax 08-551 749 90

annika[at]ekobanken[dot]se

 

Ekologiska Lantbrukarna

Gäverstad Gård, 614 94 Söderköping

0155-21 74 79

kansliet[at]ekolantbruk[dot]se 

 

Folkets Hus och Parker, Riksorganisationen

Birgitta Strömgren, Box 171 94, 104 62 Stockholm

08-452 25 10,  fax 08-452 25 05

birgitta.stromgren[at]fhp[dot]nu 

 

Framtiden i Våra Händer

Kurt Gustafsson, Axbergs Åby 314, 705 91 Örebro

070-201 63 62

kurt[at]lutadalen[dot]se 

 

Föreningen Friteatern

Eva Janstad, Ekgata 1, 794 95 Skattungbyn

070-543 3143

skattungbyn.friteatern[at]telia[dot]com

 

Global kunskap

Stefan Degerlund, Box 105, 685 23 Torsby

070-621 52 22

stefan.degerlund[at]globalkunskap[dot]se

 

Föreningen Leader Närheten

Håkan Svenneling, Box 49, 664 21 Grums

070-88 23 998

hakan[at]narheten[dot]se

 

Hushållningssällskapens Förbund

Jesper Broberg, Box 45157, 104 30 Stockholm

0702-29 98 78

jesper.broberg[at]hushallningssallskapet[dot]se

 

Inlandskommunernas ekonomiska förening,IEF

Karin Malmfjord, Blå vägen 242, 923 81 Storuman

0951-140 32

karin.malmfjord[at]storuman[dot]se

 

JAK - Medlemsbank

Sammy Almedal, Box 216, 541 25 Skövde

0500-46 45 00, 0738-46 45 60

sammy.almedal[at]jak[dot]se

 

Jordbrukare - Ungdomens förbund, JUF

Ulla Henriksson-Nordqvist, Box 2022, 641 02 Katrineholm

0150-503 90, fax 0150-535 99

juf[at]juf[dot]se

 

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin

Eva Ronquist, Box 6806, 113 86 Stockholm

08-54 54 77 00, fax 08-54 54 77 10

eva.ronquist[at]ksla[dot]se

 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF

Anders Karlsson, 105 33 Stockholm,

08-787 50 00

anders.karlsson[at]lrf[dot]se

 

Leader Mellansjölandet

Jan Holgersson, Bangatan 7, 716 81 Fjugesta

070-893 16 46

info[at]mellansjolandet[dot]se

 

Norrlandsförbundet

Kenneth Nilshem, c/o Faxepark, Södra Hamngatan 50, 826 50 Söderhamn

kansli@norrland.info

060-61 80 60

 

Riksförbundet 4H

Patrik Fornedal, Box 2012, 641 02 Katrineholm

0150-503 80, fax 0150-535 99

patrik.fornedal[at]4h[dot]se

 

Riksföreningen Våra Gårdar

Thomas Olli, Box 128 25, 112 94 Stockholm

08-672 61 50, fax 672 61 59

thomas.olli[at]varagardar[dot]se

 

Riksidrottsförbundet, RF

Lena Holmestig, Box 11016, 100 61 Stockholm,

08-699 60 00

lena.holmestig[at]rf[dot]se

  

Småkommuner i Samverkan, SmåKom

Hilkka Eskelinen, Box 141, 546 21 Karlsborg

073-708 73 80

hilkka.eskelinen[at]smakom[dot]se

 

Somaliska Riksförbundet i Sverige

Asha Ismail, Österögatan 1, 164 40 Kista
08- 16 69 61, 070-978 41 65

ashacadar[at]live[dot]com

 

Sparbankernas Riksförbund

Kerstin Olby, Box 16249, Vasagatan 11 10 tr, 111 20 Stockholm 

08-684 206 22,  0705 499 044

kerstin.olby@sparbankerna.se

 

Stiftelsen Folkets Hubb

Mats Erixon, Skolvägen 6B, 772 40 Grängesberg

0240-361 40, 070-5521387

mex[at]kth[dot]se

 

Studiefrämjandet

Anna Maris, Studiefrämjandt i Skåne och Blekinge

Box 2003, 281 02 Hässleholm

0451-140 91, 0722-52 05 29

anna.maris[at]studieframjandet[dot]se

 

Studieförbundet Vuxenskolan

Linus Olofsson, Box 30083, 104 25 Stockholm

08-587 686 00

linus.olofsson[at]sv[dot]se

 

Svensk Vindkraftsförening

Ulla Hedman Andrén, Kvarngatan 2, 311 32 Falkenberg

076-716 05 50

ulla[at]svensk-vindkraft[dot]org

 

Svenska Fotbollförbundet

Krister Malmsten, Box 1216, 171 23 Solna

08-735 09 00

krister.malmsten[at]svenskfotboll[dot]se

 

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund

Kerstin Andersson-Åhlin, Åsögatan 122, 116 24 Stockholm

08-545 494 50, fax 08-545 494 59

kerstin.andersson.ahlin[at]hemslojden[dot]org

 

Svenska Jägareförbundet

Christer Carlsson, Öster-Malma, 611 91 Nyköping

0155-24 62 01

christer.carlsson[at]jagareforbundet[dot]se

 

Sveriges Hembygdsförbund, SHF

Jan Nordwall, Box 6167, 102 33 Stockholm

08-34 55 11, Fax 08-34 74 74

jan.nordwall[at]hembygd[dot]se

 

Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund                                

Susanne Andersson, Box 704 58, 107 26 Stockholm

08-700 27 48, 070-233 12 30

susanne.andersson[at]s-kvinnor[dot]se

 

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU

Ellinor Eriksson, Box 11544, 100 61 Stockholm

08-714 48 00, fax 08-714 95 08

ellinor.eriksson[at]ssu[dot]se

 

Sveriges Vattenkraftskommuner och - regioner

Anders Wikström, Sörbo Grönstavägen 5681, 821 93 Bollnäs

070-313 36 37

anders.wikstrom48[at]gmail[dot]com

 

Tjänstemännens Centralorganisation, TCO

Samuel Engblom, Linnégatan 14, 114 94 Stockholm

08-782 91 42

samuel.engblom[at]tco[dot]se

 

Vi Unga

Joakim Stålåker, Box 30083, 104 25 Stockholm

070-855 3068

josephine.bladh[at]viunga[dot]se

 

Winnet Sverige

c/o Britt-Marie Torstensson, Södra Skeppsbron 6, 802 80 Gävle,

026-65 27 66

britt-marie.torstensson[at]nrckvinnor[dot]org