Bygdens saluhall - bildande av innovationsgrupp

Hela Sverige ska leva har blivit beviljade stöd för att bilda en innovationsgrupp inom europeiska innovationspartnerskapet under perioden december 2016 till december 2017.

 

Stödet avser området ”ökad konkurrenskraft genom kort livsmedelskedja och försäljning av livsmedel på lokala marknader för jordbruksprodukter samt för bättre djurvälfärd”.

 

Projektet består i att bilda en innovationsgrupp för att ta fram en digital plattform där konsumenter kan hitta lokala odlare och beställa sina livsmedel.

 

Målet för innovationsgruppen:

·  En projektplan och projektansökan för ett innovationsprojekt, inklusive budget.

·  Ett samarbetsavtal som tydliggör ansvar för arbete och pengar och hur gruppen

ska hantera immateriella rättigheter om det blir aktuellt med ett marknadsinträde.

Juni 2017

Målen som sattes i förstudien har uppnåtts. Men tyvärr fick vi inte projektpengar för att fortsätta arbetet.

Däremot fortsätter föreningen Local Food Nodes att utveckla lokala utlämningsställen för mat. Läs mer och följ arbetet på deras hemsida: https://localfoodnodes.org/

 

Kontakt

Albin Ponnert, projektledare

albin[at]ponnert[dot]se

 

 

Webbinarium om Bygdens saluhall

Den 26 april arrangerades ett webbinarium om Bygdens saluhall med bland annat Albin Ponnert. Under webbinariet får man lära sig mer om exempelvis tankarna bakom Bygdens saluhall, grunderna för att skapa en utlämningsplats i just din kommun och hur man går från ord till handling. Webbinariets längd är cirka en timme. 

Följ länken för att komma till webbinariet: https://www.youtube.com/watch?v=vx0_SPQ-ywI