På bilden är Malin Ohlsson, Sofie Skalstad och Julia Löf som alla är med i styrelsen för Ung på landsbygd. Julia och Sofie är dessutom projektledare för Ung kultur utmanar den urbana normen.

Ung kultur utmanar den urbana normen

Ung på landsbygd (U LAND) är projektägare för "Ung kultur utmanar den urbana normen" och driver det tillsammans med Hela Sverige ska leva, Riksteatern och Förbundet Vi Unga. Projektet är en del av initiativet #ungapålandsbygden och finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.  Projektet pågår 1 november 2016 till 30 september 2017. 

 

Läs mer, hitta kontakter och följ projektet på www.ungapålandsbygden.se 

 

Sammanfattning av projektet

 I detta projekt vill vi utmana, problematisera och vidga bredden av vilka liv och val som förknippas med ett liv på landsbygden. Idag är landsbygden oftast inte representerad alls, och när den väl är det är det en stereotyp och ensidig bild som vi som bor här inte känner igen oss i. Det är en urbant normativ bild som visas, där staden är det normala och landsbygden det udda, avvikande och lite sämre alternativet som staden speglas emot. 
    I projektet vill vi synliggöra kultur som reflekterar våra liv, som tar sin utgångspunkt i tankar vi tänker och händelser som är vår vardag. Både för vår egen skull, vi som bor på landsbygden, men också för att vi tror att samhället blir bättre om alla känner sig representerade - även de som bryter mot normer.

 

Utställning

Vi samlar ett antal kulturutövare som bor och verkar på landsbygden för att tillsammans tolka och utmana den urbana normen i en gemensam utställning.

 

De som fått uppdraget att medverka i utställningen är:

Mirja Palo, 32 år Jokkmokk, Norrbotten. Foto/ljudinstallation

Lo Lindström, 20 år, Skellefteå, Västerbotten. Poesi/ljudinstallation

Morteza Golestani, 23 år, Ragunda, Jämtland. Mattknytning

Sanna Bodén, 30 år, Östersund, Jämtland. Kläder – form och funktion

Samantha Ohlanders, 27 år, Järvsö, Hälsingland. Musik

Annie Wahlén, 29 år, Holm, Halland. Smyckedesign

Karolina Bång och Karin Casimir, 33 respektive 29 år. Malmö, Skåne respektive Emmaboda, Småland. Serieteckning.

 

Var och en av de medverkande får 25 000 kronor för att genomföra sin idé.

Nästa steg är uppstartsträff för att diskutera storstadsnorm och attityder och hur man kan använda kultur för att utmana och förändra dem.

Efter träffen tar arbetet vid på hemmaplan där tankarna får mogna och koncepten vridas och vändas på. Under perioden stör vi i projektledningen kulturutövarna vid några tillfällen när vi tjuvkikar på vad de håller på med och gör reportage och intervjuer som vi lägger upp på projektets hemsida.

I slutet av april är det deadline och de olika bidragen sys ihop till en helhet.

 

Premiär för utställningen blir i början av sommaren. Premiären blir också kick-off för den sommarturné som vi görs tillsammans med kulturutövare och unga landsbygdsaktivisterna från initiativet #ungapålandsbygden samt från styrgruppsorganisationernas lokala föreningar.

 

 

Sommarturnén
Turnén går till festivaler, lokala stadsfester, byadagar eller andra lokala initiativ. Utställningen kommer i en buss som väcker uppmärksamhet på de orter som besöks. Turnéstoppen sprids geografiskt över Sverige gärna i anknytning till de unga konstnärernas hemorter. Vi kopplar även platserna för stoppen med initiativet #ungapålandsbygden och det lokala engagemanget i styrgruppsorganisationernas lokala organisationer.

 

Utställningsplats

Vid de platser som besöks används den lokal som är mest optimal för utställningen utifrån innehållet i kulturformerna och de lokala förhållandena. Det kan vara utomhus, i någon passande lokal där både tillgänglighet och exponering fungerar bäst. Utställningen ska vara helt väderoberoende och möjlig att besöka även för unga människor med funktionsvariationer. Platsen ska fungera för planerad workshop/dialog med besökarna på varje plats.  Tankarna som väcks hos besökarna fångas upp i samtal och workshops med unga aktivister från Hela Sverige ska levas lokalorganisationer, medlemsorganisationer och systerprojektet. Målet är att nå över 1 000 personer vid de fem olika turnéstoppen.

 

Filmen
Samarbete söks med mediegymnasier eller annan filmutbildning för att hitta intresserade filmare som kan dokumentera starten, förberedelserna och själva genomförandet av turnén under sommaren 2017. Kortare delar av filmen kommer kontinuerligt att läggas ut på hemsidor, bloggar etcetera för att sprida och väcka uppmärksamhet runt frågan om den urbana normen. Efter turnén och projektet kommer filmen att klippas och redigeras för spridning.

 

Avslut

I början av september träffas de som varit involverade i utställningen och turnén för en sista träff där vi firar all uppståndelse vi väckt, delar med oss av de kloka samtal vi haft och utvärderar det vi gjort under sommaren. Efter projektets slut kommer föreningar på landsbygden att kunna boka utställningen till självkostnadspris. 

 

                                                                                                    

Kontakt

Projektledare är:

Julia Löf, tfn 076-823 56 93

e-post: lof.julia[at]gmail[dot]com 

Sofie Skalstad, tfn 072-211 37 13

e-post: sofieskalstad[at]gmail[dot]com