Våra arbetsområden

Hela Sveriga ska leva jobbar ständigt med många olika frågor utifrån ett helhetsperspektiv på vad som behövs för att hela Sverige ska kunna leva. Här presenterar vi vad vi gör inom olika områden. För att läsa mer om vår breda projektverksamhet klicka på fliken Projekt. Du hittar även information om våra evenemang, våra utmärkelser och våra nedladdningsbara skrifter via menyn till vänster på denna sida.

 

 

Demokrati

Vi arbetar ständigt med att hitta nya former för att skapa inflytande på den lokala nivån, bland annat genom Lokal planering. Vi arbetar även med att engagera nya grupper i de två satsningarna "barn på landsbygd" och "Landsbygd 2.0"

 

Ekonomi och företagande

Lokal ekonomi handlar om att få pengarna att snurra i ett lokalt kretslopp, så att inkomsterna stannar och kan generera arbetstillfällen och inkomster åt folket i bygden, vilket är en viktig hörnsten i ett hållbart samhälle.

 

Vi jobbar hela tiden med att utveckla det internationella samarbetet. Delvis för att sprida de goda ideer som utvecklas i Sverige, men mest för att snappa upp vad som händer runt om i världen på landsbygdsfronten. Genom de europeiska nätverken är vi även med att påverka EU:s landsbygdspolitik. 2013 arrangerade vi tillsammans med våra partners den första europeiska landsbygdsriksdagen i Bryssel.

 

Jämlikhet

Alla människors lika värde och rätt till inflytande är något som vi fokuserat på länge. Genom detta fokus får vi in fler dimensioner i det lokala arbetet och når längre.

 

 

Kommunikationer

Att man lätt kan ta sig ifrån landsbygden är en förutsättning för att kunna bo kvar. Och kanske är det dom som har längst till affären som mest är beroende av bra internetförbindelse? Vi hjälper byalag att få bredband till byn.

 

Kultur och utbildning

Genom kulturen får vi upplevelser och lär oss nya saker. Digitala hus gör att kulturen från de stora metropolerna kan komma hela vägen ut till vår samlingslokal, och i projektet Himlarand stöttas kreativa landsbygdskvinnor att utveckla sina företag.

 

 

Omställning Sverige är vår stora satsning på miljö och ett hållbart samhälle. Men vi jobbar även med frågor kring vindkraft, miljövänliga transporter och kulturlandskap.

 

Service

Att det finns både kommersiell och offentlig service för landsbygdens invånare är inte bara en nödvändighet, utan även en rättighet. Förändringar i tiden innebär att vi måste tänka nytt och hitta andra vägar. Det gör vi i bland annat satsningen på Byamacken och genom att hitta sammarbeten mellan offentliga och lokala aktörer.

 

 

 

ikon för jämlikhetIkon för ekonomi och företagandeIkon för demokrati och inflytande

Ikon för kommunikationerikon för kultur och utbildningIkon för miljöIkon för service