Demokrati och inflytande

ikon för demokrati och inflytandeTusentals lokala grupper spridda över hela Sverige ser till helheten lokalt i sina bygder och representerar den lokala allmännyttan. Vilken gigantisk demokratiinsats de gör!

 

En framåtblickande kommun inser att det finns stora vinster med att samarbeta med dessa grupper och ge dem inflytande. Exempelvis genom att låta deras lokala planer ingå i kommunens planering.

 

Ett viktigt forum för inflytande är den landsbygdsriksdag som vi anordnar vartannat år. Dit kommer landsbygdsintresserade från hela Sverige: tjänstemän och politiker på alla nivåer, liksom eldsjälar och andra gräsrötter. Här möts vi och diskuterar aktuella frågor under ett par dagar, vi byter erfarenheter, lär oss nytt och har roligt tillsammans.