Lokal ekonomi och företagande

ikon för ekonomi och företagandeLokal ekonomi handlar om att få pengarna att snurra i ett lokalt kretslopp, så att inkomsterna stannar och kan generera arbetstillfällen och inkomster åt folket i bygden.

 

Vissa bygder går så långt att de skapar egna valutor. Så har invånarna i den engelska omställningsstaden Totnes gjort, och så gör många andra.

 

För att den lokala ekonomin ska blomstra krävs då och då investeringar. Och vad gör man när banker och låneinstitut är njugga? Jo, man ordnar lokal finansiering!

 

Ett sätt är att gå samman och starta ett aktiebolag. Så gjorde de på gotländska Storsudret. Där startade en grupp invånare Heligholm Utvecklings AB med 332 aktieägare, de flesta från bygden. Bolaget har utvecklat Vamlingbo prästgård till ett centrum för konst- och naturupplevelse. Läs mer här.

 

Det finns fler möjligheter att fixa lokalt kapital och du kan läsa mer om dem under projektrubriken Lokal finansiering. Eller i våra skrifter Vi samlar lokalt kapital och Vi stöder småföretagande som ligger under rubriken Våra skrifter.

 

Vill du utveckla ekonomin och företagandet i ditt lokalsamhälle? Då hittar du massor av spännande tips under rubriken För dig som vill utveckla ekonomin.

 

Pågående projekt

Lokalekonomidagarna

Sedan 2003 har vi varit med och arrangerat den årliga konferensen Lokalekonomidagarna.

 

Lokal finansiering

Projektet är en fortsättning på projektet Lokal kapitalbildning och leder förhoppningsvis till en hållbar lokalekonomisk utveckling, ökad lokal sysselsättning och förbättrad livskvalitet på landsbygden.

 

Hållbara lokala servicelösningar

Projektets huvudinriktning är att nå största möjliga lokala samverkan för utveckling av en god service och med medborgarnas behov i fokus.

 

By-Macken

Målet är att hitta en form för samverkan mellan mackar, lokala drivmedelsleverantörer, Landsbygdsservice AB, kommuner och länsstyrelser för att på ett kostnadseffektivt sätt få igång leveranser och stötta lokala initiativ. Med ett gemensamt "landsbygds-varumärke" skulle man kunna skapa samhörighet och ett gemensamt igenkänningstecken på att landsbygden både kan och vill samverka.

 

Himlarand

Tillsammans med Högskolan i Halmstad genomför Hela Sverige ska leva en pilotutbildning som syftar till företagsutveckling för kvinnor på landsbygden.

Avslutade projekt

Kartläggningsdelen av Kvinnors Entreprenörskap

Många kvinnor har företag, men de är inte alltid synliga i statistiken. Målet med Kartläggningen är att göra en sammanställning av projekt som genomförts under de senaste fem till tio åren inom organisationerna Nationellt resurscentrum för kvinnor, Hela Sverige ska leva, Coompanion och LRF.