Internationellt

Hela Sverige ska leva arbetar internationellt på flera sätt. Vår inställning är att vi är generösa med vår kunskap och våra erfarenheter, samtidigt som vi är öppna för att lära oss mer av andra.

 

Vi samarbetar på nordisk nivå i Hela Norden ska leva och vi var med och anordnade den första landsbygdsriksdagen på europeisk nivå, år 2013. Läs mer om detta under rubrikerna till vänster. 

 

Byarörelsen finns i hela Europa och vi har  systerorganisationer i åtminstone 22 andra europeiska länder.

 

Nedan följer en lista över några av dessa, och våra pågående samarbeten.

 

Landsbygdsnätverk i några europeiska länder

Land - Organisation

Bulgarien - National Fair Chance Association

Kroatien - Croatian Rural Network

Tjeckien - Czech National Rural Observatory - National Network of Rural Community Schools

Danmark - Landdistrikternes Faellesråd

Estland - Estonian Village Movement KODUKANT

Finland - Finnish Village Action Association - SYTY - Svensk Byaservice

Frankrike - CELVAR

Tyskland - Working Group for Living Villages in Brandenburg (Nationellt nätverk under uppstart)

Ungern - Hungarian Rural Parliament

Irland - Irish Rural Link

Lettland - Latvian Rural Forum

Litauen - Lithuanian Rural Communities Union

Nederländerna - Dutch National Association of Small Villages

Norge - Norges Velforbund - Det kongelige selskap for Norges vel

Poland - Polish Rural Forum

Portugal - ANIMAR

Rumänien - Ruralnet

Slovakien - Slovakian Rural Parliament

Slovenien - Slovenian Rural Development Network

England - ACRE - Action with Communities in Rural England

Wales - Wales Rural Forum

Nordirland - Northern Ireland Rural Community Network

 

 

Pågående samarbeten

Projekt Motkraft stödjer unga vuxna på landsbygden att aktivt bidra till sin bygds utveckling

 

Sedan i höstas deltar Hela Sverige ska leva i ett unikt transnationellt projekt inom ramen för Erasmus+, benämnt Motkraft (Opposing Force).

Många unga vill gärna stanna kvar på hemorten, men ser kanske inte något någon möjlighet till det. Projektet kommer att undersöka olika alternativ och verktyg därtill. Det kan vara i form av sociala medier, handla om entreprenörskap och generationsväxling eller möjlighet att delta i högre studier på distans. Verktygen kommer att se olika ut, beroende på varje lands utmaningar.

Hela Sverige ska leva och vår isländska systerorganisation Landsbyggdin Lifi medverkar i projektet.

Övriga partners är lärcentra i Rumänien, Island och i Hälsingland samt Irland. Huvudansvariga är CFL, Centrum för flexibelt lärande, i Söderhamn och Hälsingeutbildningar ek för. Sociologen Lotta Svensson, CFL, som forskat kring unga om drivkrafter bakom ungdomars utflyttning från mindre orter, ingår.

Hela Sverige ska levas roll är att omvärldsspana, intervjua unga, bidra med egna erfarenheter från folkbildning, demokratiutveckling samt ungdomsverksamhet, såsom Landsbygd 2.1, Unga i Tornedalen och #ungapålandsbygden. 

Hela Sverige ska leva ska vidare ge synpunkter på den manual som tas fram samt sprida information om projektet i våra egna kanaler, såsom hemsida och i nyhetsbrev.

Att ta del av kunskaper inom området är även en viktig framtidsfråga för Hela Sverige ska levas lokala grupper och som kan vara av nytta av i det egna arbetet.

I mitten av mars ägde det andra transnationella mötet rum. Det skedde i Irlands huvudstad Dublin. Där deltog samtliga partners och vi fick även tillfälle att besöka det Irländska parlamentet, där senator Gerard Craughwell, Independent party, tog emot. Josefin Heed och Lena Husén från Hela Sverige ska leva deltog. 

Projektgruppen samlad utanför parlamentsbyggnaden med senator Gerard Crayghwell i mitten. Foto: Tommy Clancy

 

Through the EU's Erasmus+ programme, recently an international collaborative project on young people in rural areas has started. Hela Sverige ska leva - All Sweden shall live - and our Icelandic sister organisation Landsbyggdin LIFI are involved in this project, Opposing force, over two years. 

Other partners are training centers in Romania, Iceland and in Hälsingland and Ireland. 

Hela Sverige ska leva has long been engaged with young people, such as Landsbygd 2.1 - Countryside 2.1 - and # ungapålandsbygden.

 

Pågående projekt

Avslutade projekt

Grundtvig 50+ Capacities over 50s as rural development tool.

 

Albanien. Mobilisera landsbygdens civilsamhälle i Albanien.