Kultur och utbildning

Ikon för kultur och utbildningLandsbygden är på väg mot direktuppkoppling med stora världen, utan att passera stan. Den som bor på något av alla de ställen som satsat på den digitala tekniken kan knalla ner till samlingslokalen på lördagskvällen och titta på operaföreställningar från Metropolitan tillsammans med grannarna. Läs mer om satsningen Digitala hus på vår medlemsorganisations, Folkets hus och parker, hemsida.

 

Ute i våra bygder finns mängder av historia, kultur och traditioner. I projektet Kvinnors skrivbyrå har man genom studiecirklar dokumenterat kvinnors arbete, både betalt och obetalt, från mitten av 1900-talet och framåt. På så vis sparas dessa spännande berättelser till framtiden.

 

Med teknikens hjälp upphävs avstånden. Inte bara till New Yorkoperan, utan även till högskolan. Det har projektet Himlarand tagit fasta på. År 2010 kunde den som ville läsa en distanskurs med namnet Företagsutveckling för kvinnor på landsbygden. Läs mer under projektrubriken Himlarand.

 

Något som fortfarande är grundläggande för att hela Sverige ska leva är byskolorna. Idag ser vi hur byskola efter byskola hotas av nedläggning. Men det finns skolor på landsbygden som går mot strömmen och hittar nya sätt att överleva och attrahera fler elever. Projektet Småskolor i utveckling uppmärksammar och samlar erfarenhet från byskolor med spetskunskap som vågar tänka nytt och bryta strukturer för att utveckla och nyttja skolan som hävstång för elever, lärare och inte minst bygden.