Miljö och omställning

Ikon för miljöHållbarhet måste vi skapa själva, och det handlar om betydligt mer än att odla morötter. Vi behöver lösningar för boende, energi, transporter och livsmedel med mera. Och, vi behöver stigfinnare!

 

I vårt projekt Hållbara bygder har 25 bygder tagit fasta på just det. De har arbetat med stora och små lösningar, skapat klimatpussel och byggt vindsnurror, grävt fram gamla kunskaper och startat samodlingar av grönsaker.

Läs om deras arbete här.

 

Det projektet är avslutat, men vi fortsätter vårt arbete med hållbara bygder. Och det gör vi genom att bli huvudman för Omställning Sverige, den svenska delen av det internationella nätverket Transition Network.

Läs om dem under rubriken Omställning Sverige.

Avslutade projekt

I projektet Hållbara bygder har 25 bygder arbetat med stora och små lösningar, skapat klimatpussel och byggt vindsnurror, grävt fram gamla kunskaper och startat samodlingar av grönsaker. Projektet avslutades 2009.