Lokal service

Ikon för serviceLokala utvecklingsgrupper sköter viktig basservice. Och fler skulle både kunna och vilja ta mer ansvar, om den offentliga sektorn hittade bra sätt att samarbeta.

 

Det finns fungerande samarbete. I exempelvis Malungs kommun, arbetar kommunen och lokala utvecklingsgrupper tillsammans sedan länge för att upprätthålla servicen i byarna. Kooperativet Dalen i Sörsjön är ett gott exempel på det. Läs mer om hur Malung arbetar här.

 

Bymacken är Sveriges nyaste drivmedelskedja med ett tiotal små mackar som medlemmar. Vid det här laget är de väletablerade i Värmland, men Bymackskonceptet och andra modeller sprider sig nu över Sveriges landsbygd. För hur ska man få vardagen att funka om man måste åka tio mil bara för att tanka bilen?

Läs mer under projektrubriken Drivmedel på landsbygden.

Pågående projekt

Hållbara lokala servicelösningar

Projektets huvudinriktning är att nå största möjliga lokala samverkan för utveckling av en god service och med medborgarnas behov i fokus.

 

By-Macken

By-Macken startade i Värmland som ett pilotprojekt.  Målet var att hitta en form för samverkan mellan mackar, lokala drivmedelsleverantörer, Landsbygdsservice AB, kommuner och länsstyrelser för att på ett kostnadseffektivt sätt få igång leveranser och stötta lokala initiativ. Med ett gemensamt "landsbygds-varumärke" skulle man kunna skapa samhörighet och ett gemensamt igenkänningstecken på att landsbygden både kan och vill samverka.

 

Lokal finansiering

Projektet är en fortsättning på projektet Lokal kapitalbildning och ska leda till en hållbar lokalekonomisk utveckling, ökad lokal sysselsättning och förbättrad livskvalitet på landsbygden.

Avslutade projekt