Våra evenemang

I vår kalender hittar du de aktiviteter som genomförs av oss och se som vi samarbetar med.

 

Vårt stora evenemang är den landsbygdsriksdag som vi anordnar vartannat år. Landsbygdsrikdagen äger rum ett par dagar under våren och samlar människor som är intresserade av landsbygdsutveckling. Deltagarna kommer från hela Sverige, men ett antal utländska besökare hittar också dit. Landsbygdsriksdagen är viktig för att byta erfarenheter, få nya kontakter och inspiration, liksom att ha trevligt tillsammans.

 

Senaste landsbygdsriksdagen hölls i Sandviken i maj 2014 och samlade cirka 750 personer. Läs mer på hemsidan här.

 

Ett annat evenemang är Lokalekonomidagarna. Det är en konferens som vi varit med och arrangerat sedan starten 2003. Sedan 2010 är vi huvudarrangörer. På Lokalekonomidagarna möts personer från ekonomiska föreningar, projekt, banker, universitet, myndigheter, politiker med flera för att hitta nya perspektiv och lösningar för levande lokala ekonomier.