Lokal förvaltning av naturresurser - Vad har hänt och hur går vi vidare?

Konferens i Riksdagen den 20 maj 2015, kl 9.00-14.30, samt valbara workshops kl 14.30-16.30

Se hela konferensen på vår Youtube-kanal.

 

 

Den skriftliga dokumentationen av dagen finner du här.

Efter konferensen sammanställde delar av arrangörsgruppen förslag till åtgärder för utveckling av lokalt anpassad samförvaltning av naturresurser som framkom i samband med konferensen (klicka på länken för att ladda hem PDF).

 

Power Point Presentationer från dagen:

Peter Westman

Johan Bodegård

Anna-Karin Utbult Almkvist

Gudrun Kuhmunen

Hans Peter Hansen

Anna Zackrisson

 

 

Program

Matilda Ernkrans, (s)
Peter Westman,WWF
Gudrun Kuhmunen
Gunnar Caperius, (c)

Konferencier: Terese Bengard, verksamhetsledare Hela Sverige ska leva

 

9.00–9.15 Välkomna! – Matilda Ernkrans, (S) ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet samt Gunnar Caperius, politiskt sakkunnig för Centerpartiet

Överblick

9.15–9.45 Regeringens syn på lokal förvaltning – Ardalan Shekarabi, (S) Civilminister Finansdepartementet samt Gunvor G Ericson, Statssekreterare Miljö- och energidepartementet

9.45–10.00 Tio punkter – tio år – Peter Westman, WWF

10.00–10.15 Lokal förvaltning i det internationella samarbetet – vad händer nu? – Johan Bodegård, Naturhistoriska riksmuséet

10.15–10.45 Summering och diskussion

10.45–11.00 Mingelfika

Lokala exempel

11.00–11.15 BSPA i Sankt Anna skärgård – Anna-Karin Utbult Almkvist, Förvaltningsrådet S:t Anna

11.15–11.30 Samisk förvaltning med Laponia som exempel – Gudrun Kuhmunen 

11.30–11.45 Utveckling av lokalt anpassade förvaltningslösningar i Dalafjällen – Leo Persson, Särna-Idre Sockenförening och Kristian Olofsson, Transtrands Sockenförening

11.45–12.15 Uppsummering och diskussion

12.15–12.30 Bensträckare 

Vägar till framgång

12.30–12.45 Kunskap: Dialog för naturvård - Hans-Peter Hansen, SLU

12.45–13.00 Modeller: En jämförelse mellan Sverige och Norge – Anna Zachrisson, Umeå Universitet

13.00–13.30 10 nya punkter? Hur går vi vidare? – Panelsamtal med Isak From (riksdagsledamot för Socialdemokraterna), Gunnar Caperius, Peter Westman, Anna Zachrisson, Gudrun Kuhmunen och Anna-Karin Utbult Almkvist. Moderator: Thomas Norrby, statskonsulent vid SLU.

13.30–14.30 Mingellunch och förflyttning

Valbara workshops - kl 14.30-16.30

1) Hållbar samförvaltning i kust- och skärgårdsområden

Tema: Baltic Sea Protected Areas – hur går vi vidare?

Samtalsledare: Bengt Almkvist, Skärgårdarnas riksförbund

Vägar att uppnå samförvaltning i kust och skärgård, områden med stora naturvärden både på land och i havet och samtidigt stort besökstryck. Hur ska man kunna nå fungerande samförvaltning, en levande skärgård och samtidigt hantera avvägningar i riksintressen? Hur kan olika intressegrupper engageras till samverkan?  

Diskussion med utgångspunkt i tre exempel:

·         Kosterområdet, samverkan under hot

·         Sankt Anna, samverkan som alternativ

·         Stockholms skärgård, samverkan när det finns flera aktörer

Diskussion om hur vi går vidare.

 

2) Vägar att uppnå hållbara samförvaltningslösningar i skogs- och fjällområden  

Tema: Det lokala som delaktig förvaltare och utvecklare av natur- och kulturvärden och den lokala ekonomin

Moderator: Emil Sandström, SLU

Vad har vi hört under plenum – problem och möjligheter?

Tre goda exempel:

·         Biosfärområde Östra Vätterbranterna, Simon Jonegård, Jönköpings kommun

·         Älvdalens besparingsskogar, Gun Lidestav, SLU

·         Vilhelmina Model Forest, Leif Jougda, Skogsstyrelsen

Diskussion om insatser som krävs för att kunna gå vidare – inspel till ett förnyat tiopunktsprogram.

 

3) Att värdesätta lokal kunskap och sedvanebruk av naturresurser

Tema: Hur hanterar vi i Sverige artiklarna 8j och 10c i Konventionen om biologisk mångfald

Moderator: Marie Kvarnström, Centrum för biologisk mångfald

Introduktion: 10 minuters inlägg:

·         Konventionen om biologisk mångfald – Deltagande i förvaltningen av naturresurser och skyddade områden? – Peter Westman, Världsnaturfonden WWF

·         Naptek:s historia och vägen framåt – Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald

·         Kunskapsbaserat bevarande och hållbart nyttjande – Mark Marissink, Naturvårdsverket

·         Árbediehtu – samisk traditonell kunskap till nytta för den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster – Laila Rehnfeldt, Sametinget

·         Skandinavisk transhumance – fäbodbrukets selfie – Pauline Palmcrantz, Föreningen Sveriges Fäbodbrukare

Därefter diskussion om framtida tillämpningar, nyttor och eventuella svårigheter/oklarheter

 

 

Arrangörer/Samarbetspartners

Hela Sverige ska leva, Centrum för Biologisk Mångfald CBM, Sveriges lantbruksuniversitet SLU, Världsnaturfonden WWF, Inlandskommunerna, Sametinget, Särna-Idre Sockenförening och Transtrands Sockenförening i samarbete med Socialdemokraterna och Centerpartiet i Riksdagen.

 

Kontakt

Projektledare Ylva Lundkvist Fridh, ylva.lundkvist[at]helasverige[dot]se, 070-2361216.

Dokumentation från 2005

Dokumentation från konferensen 2005 som PDF