Våra hemsidor

Hela Sverige ska leva är med i många olika nätverk, samarbeten och projekt. Vissa av dessa har egna hemsidor som  Hela Sverige ska leva är med och administrerar. Under denna sida vill vi göra det lätt för dig att hitta länkar till våra olika externa hemsidor.

 

 

By-macken

By-macken är en sammanslutning av oberoende drivmedelshandlare som samarbetar kring bland annat marknadsföring, upphandling och erfarenhetsutbyte. bymacken.org

 

 

 

 

European Rural Community Association

Är det europeiska nätverket för nationella och regionala landsbygds- och byarörelser. Organisationen är baserad i Sverige. ruralcommunities.eu

 

 

 

 

Fria metoder

Studieförbundet Vuxenskolan, Riksorganisationen Hela Sverige ska leva och ABF har tillsammans gjort en satsning för att samla metoder för lokal utveckling. friametoder.se

 

 

 

 

Hela Norden ska leva!

Föreningens syfte är att stödja och befrämja all verksamhet som är ägnad att utveckla och vitalisera goda och livskraftiga levnadsförhållanden på landsbygden i de nordiska länderna genom att verka som samarbetsorgan och intressebevakare för ländernas riksomfattande byföreningar och motsvarande registrerade föreningar. helanorden.eu

 

 

 

 

Landsbygdsprogrammet för unga

Hela Sverige ska leva innehade år 2011 ordförandeskapet i Landsbygdsnätverkets tematiska arbetsgrupp för unga. De har satt upp en hemsida om landsbygdsprogrammet för unga.

landsbygdsprogrammet.se

 

 

Landsbygdsriksdagen

Hela Sverige ska leva arrangerar Landsbygdsriksdagar sedan 1989. lbrd.helasverige.se

 

 

 

Lokalekonomidagarna

Den nationella konferensen Lokalekonomidagarna (LEK) arrangerades första gången 2003 vid Växjö universitet. Projektet startades av Hela Sverige ska leva, Coompanion Sverige, Ekobanken Medlemsbank och JAK Medlemsbank. Sedan 2010 är Hela Sverige ska leva huvudarrangör. lokalekonomi.helasverige.se